Groep 3, Blok 9, Week 3, Les 13

Groep 3, Blok 9, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het herkennen van symbolen op een kaart. Wijs de verschillende plekken op de kaart aan.

Welke symbolen zijn nog niet aangewezen? Wat betekenen deze symbolen denk je?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je een kaart kunt aflezen, je weet hoe je naar school loopt.

Instructie

methodLesson=52837
Leg uit dat een kaart een tekening op papier is van een stuk land. Op een kaart kan bijvoorbeeld de school, een dierentuin, of heel Nederland staan. Op een kaart zie je grote dingen staan die niet bewegen, zoals een huis of de school. Je ziet geen mensen op de kaart, omdat mensen bewegen. Vervolgens leg je uit dat je op een kaart een route kunt aflezen. Een route geeft aan hoe je moet lopen om ergens te komen. Je bepaalt eerst waar je bent op de kaart. Vervolgens kijk je hoe je kunt lopen om bij hetgeen waar je naartoe wilt gaan te komen. De route op de kaart is hier in het blauw weergegeven.

Bedenk iets waarbij je een kaart gebruikt.
Bedenk iets wat niet op een kaart staat en iets wat wel op een kaart staat.

screenshots
Leg uit dat je door de route van de kaart af te lezen, weet hoe je moet lopen naar het restaurant. Als je de groene lijn blijft volgen, dan weet je dat je bij de T-splitsing rechtsaf moet. Vervolgens loop je rechtdoor bij het eerste kruispunt en sla je linksaf bij de volgende T-splitsing.
Kijk vervolgens naar de route op de kaart en beschrijf wat je tegenkomt als je de route afloopt. Volg de groene lijn met je vinger. Bepaal of je langs het station loopt. Oefen hier verder mee.

Welke dieren zie je allemaal niet als je de groene route loopt?
Wat verander je aan de route als je de giraffen wel wilt zien?

Oefen vervolgens met het bepalen van linksaf of rechtsaf slaan op een T-splitsing of kruispunt op de kaart. Wijs naar het kruispunt bij de blauwe cirkel. Leg uit dat je de groene route moet blijven volgen vanuit het startpunt om te bepalen welke kant je op moet.
Oefen vervolgens met het bepalen van de kortste route. Doe dit door het aantal lijntjes per hokje van de roze en bruine route te tellen. De bruine route heeft meer lijntjes, deze route is dus langer dan de roze route. Oefen hiermee.

Hoe weet je welke route langer is, oranje of groen?
Hoe zou je de groene route kunnen veranderen zodat deze wel korter is dan de rode route?

Oefen vervolgens met het tellen van de streepjes tussen de voorwerpen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je bepaalt of je met de groene route langs de olifanten komt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je een kaart met een route kunt aflezen. Vertel dat je eerst op zoek gaat naar het startpunt. Vervolgens volg je de groene route op de kaart. Als de groene lijn stopt, ben je bij het eindpunt van de route aangekomen. Verwijs naar de kleuren. Leg uit dat je goed moet opletten bij het volgen van een route op een kaart. Als je een kruispunt tegenkomt, moet je naar links, rechts of rechtdoor. Wijs de groene route aan en stop bij de gekleurde pijlen. Leg uit welke keuzes je bij de kruispunten moet maken. Oefen daarna verder met het volgen van de route op de kaart van de dierentuin.

De eerste route start bij de apen, waar eindig je?

Oefen vervolgens met het bepalen van de kortste route door de lijntjes in de hokjes te tellen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze bepalen welke route het kortste is, de blauwe of de oranje route. Laat de leerlingen daarna een route bedenken door de dierentuin. Eén leerling omschrijft hoe hij door de dierentuin loopt. Een andere leerling probeert de route te tekenen op de kaart. Controleer of de route klopt.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!