Groep 3, Blok 9, Week 2, Les 8

Groep 3, Blok 9, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te tellen in sprongen van 2 en 5. Laat leerlingen de bal overgooien en tegelijkertijd tellen in sprongen van 2 of 5 tot minimaal 20.

Tel in sprongen van 2 en begin bij 1 in plaats van 0.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je weet hoe je met een verhouding kunt rekenen, je kunt uitrekenen hoeveel verpakkingen je moet kopen om het juiste aantal pakjes drinken te hebben.

Instructie

methodLesson=52828
Leg uit wat een verhoudingstabel is. Leg uit dat een tabel 2 rijen of 2 kolommen heeft. Leg uit dat er bij de blauwe en oranje pijlen hetzelfde staat in beide tabellen.

Welke getallen in de tabel zijn altijd hoger, bij de blauwe of de oranje pijl?
Welke getallen veranderen er als er 3 koekjes op een bord passen, bij de blauwe of de oranje pijl?

methodLesson=52828
Leg vervolgens uit dat een verhoudingstabel bestaat uit 2 rijen of kolommen. In de eerste rij staan het aantal groepjes. In de tweede rij staat het totale aantal in de groepjes samen. In de verpakking met pakjes drinken zitten bijvoorbeeld 3 pakjes drinken. In 1 groepje, de bovenste rij, zitten in totaal 3 pakjes drinken, dat staat in de onderste rij. Als je 2 verpakkingen (groepjes) koopt, heb je dus nog een keer 3 pakjes drinken. In 2 groepjes, zitten in totaal 6 pakjes drinken. Laat dit, en ook de andere verhoudingen met de pakjes drinken, zien met MAB-materiaal. Maak van de blokjes groepjes van 3. Dat zijn de verpakkingen. Tel er telkens 1 verpakking, en dus 3 blokjes bij op.
Oefen met het invullen van de verhoudingstabellen.

Met welke sprongen tel je handig het totaal aantal schoenen in 4 paar?
Hoeveel schoenen heb je in totaal met 8 paar?

Controleer of de leerlingen begrijpen wat er in een verhoudingstabel staat door te vragen wat er in de onderste en bovenste rij van de verhoudingstabel komt te staan.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

methodLesson=52828
Leg uit dat een verhoudingstabel 2 rijen of 2 kolommen heeft. In de eerste rij staan het aantal groepjes. In de tweede rij staat het totale aantal in de groepjes samen. In het voorbeeld zwemmen in 1 vissenkom 2 vissen. De 1 staat voor het aantal vissenkommen. Die staat in de bovenste rij. De 2 staat voor het aantal vissen in totaal. Die staat in de onderste rij. In 2 kommen, zwemmen in totaal 2 + 2 = 4 vissen. Tel het aantal vissen in de afbeelding, verwijs ook naar het aantal groepjes (vissenkommen), dat zijn er 2. Leg uit dat je in sprongen van 2 verder telt om de tabel in te vullen. Oefen vervolgens met het invullen van de verhoudingstabellen.

Met welke sprongen tel je als er 3 tulpen in 1 vaas zitten? En bij 4 tulpen per vaas?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen in welke stappen er in de 2 verhoudingstabellen geteld wordt. Vraag de leerlingen ook hoe ze dat weten. Maak vervolgens de verhoudingstabellen door het tellen van het aantal ogen en voeten per kind en het aantal vingers per hand.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!