Groep 3, Blok 9, Week 1, Les 2

Groep 3, Blok 9, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de hoeveelheden te splitsen en aan te vullen.

Leg uit hoe je de watermeloen stukken handig splitst en aanvult.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je kunt optellen en aftrekken je kunt berekenen hoeveel ijsjes er in totaal zijn en hoeveel ijsjes er overblijven als er een aantal gegeten zijn.

Instructie

Leg uit dat er bij optellen iets bijkomt. In het voorbeeld komen er nieuwe volle glazen limonade bij. Bij aftrekken gaat er iets af. In het voorbeeld worden er glazen met limonade leeggedronken.

Leg in eigen woorden uit wat het verschil is tussen optellen en aftrekken.
Bedenk een andere situatie waarbij je zowel een plussom als een minsom kunt maken.

Vervolgens oefen je met het optellen tot en met 10. Sleep het fruit naar de juiste som. Leg uit dat je ziet dat het een plussom is door het plusteken.
Oefen vervolgens met het herkennen en oplossen van minsommen met de afbeeldingen. Leg uit dat je eerst alle appels telt, inclusief de klokhuizen. Vervolgens haal je de klokhuizen er vanaf, de hele appels blijven over en is de uitkomst van de som.
methodLesson=52817
Leg uit dat als je de plussom weet, je de minsom ook weet. De getallen zijn omgedraaid. Bij de minsom begin je met de uitkomst van de plussom. Als je daar 1 van de getallen afhaalt, blijft het andere getal over. Je kunt dus een plus- en een minsom maken die bij de 4 kralen past. De plussom bepaalt hoeveel kralen je in totaal hebt. De minsom bepaalt hoeveel van het totale aantal kralen er oranje zijn. Oefen met de inverse-relatie van plus- en minsommen.

Welke kleur kralen komt er op de streep in de som?
Wat is de som als er 1 roze kraal weggaat?

Oefen vervolgens met aftrekken tot en met 10. Leg uit dat je bij aftrekken met 1 of 2, 1 of 2 terugtelt vanaf het totaal. Als je aftrekt met als uitkomst 0 of 1, verdwijnt bijna alles. Je houdt niets of maar 1 over. Oefen hiermee. Oefen vervolgens met plus- en minsommen door elkaar. Bepaal welke getallen er onder de schelpen staan. Sleep de schelpen weg om te controleren.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de plus- en minsom bepalen met behulp van de gekleurde kralen. Laat ze de sommen bepalen en oplossen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat als je de plussom weet, je de minsom ook weet. De getallen zijn omgedraaid. Bij de minsom begin je met de uitkomst van de plussom. Als je daar 1 van de getallen afhaalt, blijft het andere getal over. Je kunt dus een plus- en een minsom maken die bij de 4 kralen past. De plussom bepaalt hoeveel kralen je in totaal hebt. De minsom bepaalt hoeveel van het totale aantal kralen er oranje zijn. Laat dit ook zien met verschillende kleuren blokjes. Oefen met de inverse-relatie van plus- en minsommen.
Oefen vervolgens met plus- en minsommen. Los de sommen samen op en verwijs naar de verschillende strategieën die ze hebben geleerd, zoals aftrekken met 1 of 2, aftrekken met als uitkomst 0 of 1, dubbelsommen en de inverse-relatie. Gebruik eventueel een rekenrek of MAB-materiaal.

Welke som vind je het moeilijkst om op te lossen? Waarom vind je die som moeilijk?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de plus- en minsom oplossen. Laat ze de stappen die ze zetten verwoorden. Los vervolgens de puzzel op. Sleep de juiste kleur, passend bij de uitkomst, naar de som. Wat voor plaatje ontstaat er?
screenshots

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!