Groep 3, Blok 8, Week 2, Les 8

Groep 3, Blok 8, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door met maken van plus- en minsommen met getalkaartjes tot en met 10. Leerlingen lopen rond tot ze stop horen. Ze maken een plus- of minsom met de getalkaartjes van henzelf en de dichtstbijzijnde klasgenoot.

Welke sommen kun je maken met de getallen 6 en 4? Wat zijn de uitkomsten?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door het optellen tot en met 20 weet hoeveel eieren er in totaal in de eierdoos zitten.

Instructie

Oefen met de telrij. Deel getalkaartjes uit ga van klein naar groot en andersom staan.

Wat zijn buurgetallen van 15?
Welk getal is 4 meer dan 15?

methodLesson=52801
Leg uit dat je een plussom met tientallen handiger kunt uitrekenen als je eerst de som zonder tientallen uitrekent. 10 meer bij de som betekent ook 10 meer bij de uitkomst. Gebruik de som zonder tiental als hulpsom. Wanneer je MAB-materiaal gebruikt komt er bij de som met tientallen een staafje bij. Oefen met het optellen tot en met 20. Leg uit dat er in een volle eierdoos 10 eieren zitten. Oefen vervolgens met het oplossen van abstracte plussommen met behulp van versimpeling door de hulpsom. Sleep de blokjes van de hulpsom in het blauwe vak en van de som met tiental in het oranje vak.

Hoeveel losse blokjes heb je in totaal bij de som 14 + 4?
Hoe los je de som 14 + 6 handig op? Hoe leg je de uitkomst met MAB-materiaal?

methodLesson=52801
Leg uit dat je een minsom met tientallen handiger kunt uitrekenen als je eerst de som zonder tientallen uitrekent. 10 meer bij de som betekent ook 10 meer bij het antwoord. Gebruik de som zonder tiental als hulpsom. Wanneer je MAB-materiaal gebruikt komt er bij de som met tientallen een staafje bij. Oefen met het aftrekken tot en met 20. Gebruik de losse eieren om de hulpsom op te lossen. Streep de eieren die eraf gaan door. Oefen vervolgens met het oplossen van abstracte minsommen met behulp van versimpeling door de hulpsom. Sleep in het blauwe vak de blokjes van de hulpsom. Sleep in het oranje vak de blokjes van de som met het tiental.

Benoem de stappen die je zet om de som 17 - 4 uit te rekenen.
Hoe los je de som 24 - 3 op? Leg uit hoe je tot het antwoord komt.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de sommen oplossen met versimpeling door te vragen welke stappen ze zetten om de som handig op te lossen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je een plus- en minsommen met een tiental handiger kunt uitrekenen als je eerst de som zonder tiental uitrekent. 10 meer bij de som betekent ook 10 meer bij het antwoord. Gebruik de som zonder tiental als hulpsom. Wanneer je MAB-materiaal gebruikt komt er bij de som met tientallen een staafje bij. Leg uit dat er in een eierdoos 10 eieren passen. Een volle eierdoos is hetzelfde als 1 staafje met MAB-materiaal. Oefen met het oplossen van de sommen.

Leg uit en laat zien hoe je som 17 - 3 met MAB-materiaal oplost.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke som ze zien in de afbeelding van de eierdozen. Laat ze de som ook oplossen. Speel vervolgens het spel 3 op een rij. Verdeel de leerlingen in 2 groepen. De leerlingen kiezen een som uit en lossen de som op. Als de som klopt mogen ze een fiche over de som heen slepen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!