Groep 3, Blok 8, Week 1, Les 3

Groep 3, Blok 8, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door verder te tellen in sprongen. Draai de draaischijven om te bepalen vanaf welk getal je telt en met welke sprongen je telt.

Tel verder vanaf 3 in stappen van 10.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat de buurtienvouden helpen bij het plaatsen van getallen op de getallenlijn en het bepalen van de waarde van een getal.

Instructie

Leg uit dat er 9 tienvouden zijn. Tienvouden eindigen altijd op een 0. Benoem de tienvouden.

Waar zie je een tienvoud in de klas?
Hoeveel tellen zitten er tussen 2 tienvouden?

Leg uit dat de getallenlijn gaat van 0 tot en met 100. De dikke verticale strepen verwijzen naar de tienvouden. De kleine verticale strepen verwijzen naar losse getallen. Deze getallen hangen tussen 2 tienvouden in. Leg uit dat 48 uit 40 en 8 bestaat. 48 komt dus 8 na de 40. Leg vervolgens uit dat je soms ook een deel van de getallenlijn ziet, bijvoorbeeld de getallenlijn tussen 10 en 50. Het is dan belangrijk dat je kijkt naar het startgetal en het eindgetal. Oefen met het bepalen van de getallen op de getallenlijn.

Welke stappen zet je om het getal op de getallenlijn te bepalen?
Hoeveel verschillende getallen met een 3 op het eind kun je op de getallenlijn plaatsen?

screenshots
Leg uit dat de buurtienvouden de tienvouden waar het getal tussen ligt zijn. Bij elk getal staat er 1 buurtienvoud voor en 1 buurtienvoud na. Je bepaalt de buurtienvouden door het getal eerst op de getallenlijn te plaatsen en vervolgens te kijken welk buurtienvoud ervoor en welke erna staat. Geef een voorbeeld met het getal 73 en bepaal de 2 buurtienvouden door de gekleurde vakjes te slepen. Oefen verder met het bepalen van de buurtienvouden van getallen tot en met 100.

Naar welke strepen op de getallenlijn kijk je om de buurtienvouden te bepalen?
Hoeveel buurtienvouden heeft 8?

Oefen daarna met het bepalen van de buurtienvouden zonder ondersteuning van de getallenlijn. Leg uit dat het eerste buurtienvoud in het getal zelf staat, 23 heeft als buurtienvoud 20. Vervolgens tel je verder om erachter te komen wat het tienvoud erna is.
Controleer of de leerlingen begrijpen wat een buurtienvoud is. Laat ze uitleggen waarom het handig is om de buurtienvouden te weten.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

screenshots
Leg uit dat er 9 tienvouden zijn. Benoem ze en wijs aan waar de tienvouden op de getallenlijn te zien zijn. Leg uit dat deze getallenlijn van 0 tot en met 100 loopt. Soms heb je een deel van de getallenlijn in plaats van het geheel. Het is belangrijk dat je goed kijkt naar het startgetal en het eindgetal. Leg uit dat het getal 25 tussen de tienvouden 20 en 30 hangt. Dit zijn de buurtienvouden van 25. Oefen met het bepalen van de buurtienvouden met behulp van de getallenlijn.

Hoe bepaal je de buurtienvouden van het getal 68? Welke stappen zet je?

Oefen daarna met het plaatsen van getallen op de getallenlijn. Klik op de husselknop en schrijf het getal op de juiste plek bij de getallenlijn.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om de buurtienvouden van 65 te bepalen. Speel vervolgens het spel ‘wandel en wissel uit’. Geef alle leerlingen een getalkaart tussen 0 en 100, let op dat je de leerlingen geen tienvouden geeft. Laat ze wandelen door de klas tot je ‘stop’ zegt. Vervolgens bepalen ze met de leerling het dichtst bij hen wat de buurtienvouden van het eigen getal en het getal van de medeleerling zijn. Daarna lopen ze weer verder tot ze ‘stop’ horen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!