Groep 3, Blok 7, Week 3, Les 11

Groep 3, Blok 7, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de hele uren af te lezen op de analoge klok. Sleep de juiste tijd naar de oranje vakken onder de analoge klokken.

Wat geeft de kleine wijzer aan bij de hele uren op de analoge klokken?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt berekenen hoe lang de training duurt als je weet hoe laat de training start en is afgelopen.

Instructie

methodLesson=52735
Leg uit dat de grote wijzer naar de 12 wijst bij de hele uren en de kleine wijzer naar het getal van het hele uur.

Leg uit hoe de wijzers staan als het 5 uur is.
Leg uit hoe de wijzers staan als het 2 uur later is dan 1 uur.

Leg uit hoe de wijzers van de klok draaien als je de uren terug of verder moet bepalen. Leg uit dat je bij uren terug op de minknop klikt. De wijzers draaien tegen de klok in. Als je uren verder rekent klik je op de plusknop. De wijzers draaien met de klok mee. Laat dit zien.
methodLesson=52735
Leg uit dat als je het tijdsverschil wilt berekenen je verder- of terug telt. Lees de zin voor en herhaal dat je om 1 uur vertrekt en om 4 uur aankomt. Leg uit dat je eerst kijkt naar de starttijd, de eerste klok met de blauwe rand. Het is 1 uur. Als je wilt bepalen hoe lang je over de fietstocht doet tel je er telkens een uur bij op. 1 uur later is het 2 uur, weer 1 uur later is het 3 uur, nog 1 uur later is het 4 uur. Dit is de eindtijd, de klok met de oranje rand. Je hebt dus 3 keer 1 uur verder geteld. Samen is dat 1 + 1 + 1 = 3 uur. Oefen verder met het bepalen van het tijdsverschil samen met de leerlingen. Klik op het juiste antwoord om het te controleren.

Benoem de stappen die je zet om het tijdsverschil tussen 2 uur en 3 uur te bepalen.
Kun je het tijdsverschil ook op een andere manier berekenen? Hoe? (met een minsom)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze het tijdsverschil berekenen tussen 2 analoge klokken met hele uren. Laat de leerlingen uitleggen welke stappen ze zetten om het tijdsverschil te bepalen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

screenshots blok 7
Leg uit hoe je een tijdsverschil in hele uren tussen 2 analoge klokken bepaalt. Je rekent uit hoeveel uren er tussen de 2 tijden zitten. Op de eerste klok is het 2 uur, dit is de starttijd. Op de tweede klok is het 6 uur, dat is de eindtijd. Om het tijdsverschil te bepalen tel je vanaf de starttijd door tot de eindtijd. Wijs naar de pijlen en klik de klokken één voor één aan. Tel vervolgens alle uren bij elkaar op en bepaal het tijdsverschil.
Oefen met de leerlingen het verzetten van de analoge klok met hele uren. Herhaal hoe de wijzers van de klok draaien als de nieuwe tijd later of eerder is. Oefen vervolgens met het bepalen van het tijdsverschil in hele uren.

Naar welke wijzer kijk je om het tijdsverschil te bepalen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen of het tijdsverschil tussen de klokken klopt of niet klopt. Laat de leerlingen het juiste antwoord berekenen. Vervolgens laat je de leerlingen een tijd met een heel uur op hun instructieklok zetten. Laat leerlingen rondlopen in de klas tot ze ‘stop’ horen. Ze bepalen het tijdsverschil tussen de klok van zichzelf en de klok van de klasgenoot die dichtst in de buurt is. Daarna lopen ze weer verder tot ze ‘stop’ horen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!