Groep 3, Blok 7, Week 2, Les 6

Groep 3, Blok 7, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het herkennen van hoeveelheden op de handen. Maak tweetallen en laat de leerlingen om de beurt een aantal vingers opsteken. De andere leerling benoemt hoeveel vingers het zijn. Vervolgens wisselen ze van rol.

Hoe tel je handig een volle hand met een aantal losse vingers op?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door optellen weet hoeveel sterren er in totaal te zien zijn.

Instructie

methodLesson=52726
Leg uit dat je bij optellen groepjes samenvoegt. Je telt eerst het eerste groepje, verwijs naar het blauwe kader. Vervolgens tel je het tweede groepje daarbij op. Een plussom heeft een plusteken en een =-teken.

Welke plussom is er met de sterren gemaakt?
Bedenk een situatie waarbij je moet optellen.

methodLesson=52726
Leg uit dat je bij optellen tot 10 kunt denken aan de verliefde harten. De verliefde harten zijn 2 getallen die samen 10 vormen. 6 en 4 zijn bijvoorbeeld verliefde harten: 6 + 4 = 10 en 4 + 6 = 10.
Leg vervolgens uit dat er voor optellen verschillende manieren zijn om de sommen op te lossen. Laat met zowel MAB-materiaal, als het rekenrek en de verliefde harten zien hoe je de som 7 + 3 oplost.
methodLesson=52726
Oefen vervolgens met het oplossen van plussommen tot 10. Laat de leerlingen het juiste aantal sterren slepen naar de som.

Bedenk 2 andere plussommen met in totaal 10 sterren.
Stel dat er al 3 paarse sterren staan, hoeveel groene sterren sleep je dan uit het vak?

Leg vervolgens uit dat je plussommen tot en met 10 kunt uitrekenen met behulp van MAB-materiaal of een rekenrek. Zet eerst een groepje van 4 kralen aan de linkerkant van het rekenrek. Tel en sleep daar vervolgens 3 kralen bij. Oefen verder met de plussommen tot en met 10.

Hoe los jij de plussommen op?
Bedenk 2 plussommen met 5, waarbij de uitkomst geen 10 is.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze plussommen tot 10 oplossen door ze in eigen woorden te laten vertellen hoe ze de som 2 + … = 10 uitrekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je kunt optellen met behulp van MAB-materiaal of het rekenrek. Daarnaast kunnen de verliefde harten je helpen als de uitkomst van een som 10 is. Oefen met het optellen met behulp van een rekenrek of MAB-materiaal. Herinner de leerlingen bij de sommen 8 + 2 en 3 + 7 aan de verliefde harten. Oefen vervolgens verder met het optellen tot en met 10.

Op welke manier reken jij de som het liefst uit?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe de leerlingen de som uitrekenen. Vraag ook waarom de verliefde harten nu niet kunnen helpen met het oplossen van de som. Maak vervolgens de sterren compleet door de halve sterren te slepen naar de andere helft met het getal zodat ze samen 10 vormen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!