Groep 3, Blok 7, Week 1, Les 7

Groep 3, Blok 7, Week 1, Les 7

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het oplossen van plussommen tot 10. Sleep de fruitstukken naar de juiste plek.

Hoe los jij de plussom tot 10 op?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat er 10 glazen staan. 4 zijn er leeg. Door aftrekken weet je dat er nog 6 glazen gevuld zijn.

Instructie

methodLesson=52728
Leg uit dat er bij aftrekken iets verdwijnt of weggaat. In het voorbeeld zijn er 10 sinaasappels. Er zijn een aantal sinaasappels uit de boom gevallen. Dat is een eraf-situatie.

Bedenk een andere eraf-situatie.
Hoeveel sinaasappels kunnen er maximaal uit de boom gevallen zijn? Welke som krijg je dan?

methodLesson=52728
Leg uit hoe je een minsom oplost. Eerst tel je hoeveel je er in totaal ziet in het blauwe vak. Vervolgens tel je hoeveel eraf gaan in de oranje vakken. Daarna tel je hoeveel je er overhoudt in het groene vak. Oefen vervolgens met het herkennen van eraf-situaties in de afbeelding. Om de leerlingen extra te ondersteunen kun je de gekleurde vakken toevoegen.
methodLesson=52728
Leg vervolgens uit hoe de abstracte sommen op het rekenrek uitgerekend worden. Geef een voorbeeld bij de som 10 - 5. Schuif de 10 kralen naar links. Schuif 5 kralen die eraf gaan naar rechts. Tel het aantal kralen dat je overhoudt aan de linkerkant en schrijf dit op. Oefen verder met de abstracte sommen.

Leg uit hoe je 10 - 1 uitrekent met behulp van het rekenrek.
Leg uit wat de sommen 10 - 3 en 10 - 7 met elkaar te maken hebben.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze aftrekken vanaf 10 door ze te vragen in eigen woorden uit te leggen wat aftrekken is en wat er gebeurt in een aftrek-situatie.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je een aftrek-situatie herkent in een afbeelding. Leg uit dat je eerst kijkt naar het totale aantal, tel alle sinaasappelen in het blauwe vak. Vervolgens kijk je naar de hoeveelheid die weggaat, tel het aantal sinaasappels in het oranje vak. Er zijn nog sinaasappels over in de boom, tel de sinaasappels in het groene vak en bespreek de som die is ontstaan. Herhaal vervolgens het uitrekenen van minsommen op het rekenrek. Schuif eerst de 10 kralen naar links. Schuif vervolgens de kralen die weggaan naar rechts. Tel hoeveel kralen er overblijven aan de linkerkant en schrijf op. Oefen verder met het uitrekenen van de minsommen. Gebruik eventueel de afbeeldingen van het fruit door fruit wat weggaat weg te strepen of het rekenrek.

Hoeveel appels gaan er weg in de som 10 - 6? Hoeveel blijven er dan over?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat er misgaat. Laat de leerlingen ook de juiste som benoemen. Oefen vervolgens met de eraf-situaties vanaf 10 door het omrollen van blikken. Stapel 10 blikken op en laat leerlingen van een afstand de bal naar de blikken rollen. Tel hoeveel blikken er omgerold zijn en bespreek welke minsom er is ontstaan.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!