Groep 3, Blok 7, Week 1, Les 2

Groep 3, Blok 7, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het oplossen van plussommen tot 10. Bepaal welk getal er onder de dieren staat. Sleep het dier weg om het te controleren.

Aan welke paren doen plussommen tot 10 je denken? (verliefde harten)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door optellen en splitsen weet hoeveel eieren de kip in totaal heeft gelegd.

Instructie

Leg uit dat je bij splitsen een hoeveelheid in 2 groepjes verdeelt. De 8 tulpen zijn verdeeld in 4 paarse en 4 oranje tulpen. Je kunt splitsingen ook weergeven in schema’s met alleen de getallen. Om splitsingen op te lossen kun je gebruik maken van het rekenrek of van blokjes. Je pakt de totale hoeveelheid blokjes en verdeelt deze hoeveelheid in 2 groepjes.
screenshots blok 7
Leg uit dat je splitsingen ook in een tabel kunt zetten. Dit is vooral handig om meerdere splitsingen van 1 getal op te schrijven. Bovenaan de tabel staat het getal dat gesplitst wordt. Daaronder staat aan beide kanten van de lijn het getal van 1 van de 2 groepjes waarin je splitst. Maak de splitsingen van 7 met de eieren door de 7 eieren over de nesten te verdelen. Begin met 2 eieren in het linkernest en bepaal hoeveel eieren er dan in het tweede nest liggen. Controleer het antwoord door op het afdekvlak te klikken. Bepaal ook de andere splitsingen. Oefen verder met de splitsingen in tabellen.

Hoe bepaal je het tweede groepje bij de splitsing van 9?
Hoeveel splitsingen kun je maximaal in de tabel van 9 zetten?

screenshots blok 7
Leg uit hoe je de plussom uit de afbeelding haalt. Tel eerst hoeveel eieren er in de doos zitten. Tel vervolgens het aantal lege vakjes in de eierdoos en tel de groepjes bij elkaar op. Leg uit dat er in de eierdoos altijd 10 eieren passen. Bij het maken van plussommen waarvan de uitkomst 10 is, kun je denken aan de verliefde harten. Leg vervolgens uit hoe je de som vindt in de afbeelding met de potloden.

Welke stappen zet je om de som uit de afbeelding te vinden?
Welke som staat in de afbeelding als er 2 lijmstiften uit de bak gehaald zijn?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de plussom tot 10 oplossen door te vragen welke som er in de afbeelding staat en hoe ze deze som oplossen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

screenshots blok 7
Leg uit dat je bij het splitsen tot en met 10 blokjes of het rekenrek kunt gebruiken. Splitsingen van getallen kunnen in een tabel gezet worden. Los samen de splitsingen van 10 op. De splitsingen van 10 worden ook de verliefde harten genoemd. Oefen vervolgens met het splitsen van getallen tot en met 10 en het oplossen van splitsingen in tabellen.

Laat de splitsing van 9 met één groepje van 2 zien met blokjes door het groepje aan te vullen.

Herhaal het optellen tot 10 met de eierdozen. Leg uit dat er 10 eieren in 1 doos passen. Los de plussommen op en gebruik eventueel een eierdoos met 10 eieren om het te verduidelijken.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door leerlingen te vragen wat er in een splitstabel staat en wanneer en waarom een splitstabel handig is. Los vervolgens de puzzel op. Reken uit welke getallen er onder de gekleurde figuren staan en sleep de figuren naast de tabel op de juiste getallen. Een aantal vakjes blijven leeg. Ontdek welk plaatje er ontstaat.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!