Groep 3, Blok 7, Week 1, Les 1

Groep 3, Blok 7, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door een dobbelspel met pionnen. Maak 2 teams en laat de teams om de beurt met de dobbelsteen gooien. Alle leerlingen uit het team maken 1 van de 2 sommen uit het gekleurde vak waar de pion op komt te staan. Ga door tot 1 van de teams op de rode vlag is gekomen.

Hoe los jij de plussommen tot 10 op?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je de kikkers rond de vijver kunt splitsen in 2 groepen: de zwemmende kikkers en de zittende kikkers.

Instructie

methodLesson=52717
Leg uit dat er bij splitsen een hoeveelheid wordt verdeeld over 2 groepjes. Je telt eerst het totaal aantal eieren (9). Vervolgens verdeel je de 9 eieren over de eierdozen. Sleep de eieren naar de dozen. Er zijn 2 groepjes, maar samen heb je nog steeds 9 eieren.

Kun je de 9 eieren eerlijk verdelen?
Benoem alle mogelijke splitsingen van de 9 eieren.

Groep 3, Blok 7, Week 1, Les 1
Leg uit dat splitsingen op verschillende manieren weergegeven worden. Links zie je 8 tulpen. De tulpen hebben 2 verschillende kleuren. De 2 kleuren splitsen de 8 tulpen in 2 groepjes van 4. Aan de rechterkant zie je de splitsing van 8 zonder afbeeldingen. Het getal 8 wordt gesplitst zonder dat je voorwerpen kunt tellen. Als je alleen een getal krijgt om te splitsen, kun je bijvoorbeeld blokjes pakken om de groepjes te maken. Je kunt het ook in je hoofd uitrekenen. Je vult het eerste groepje aan tot je bij het totaal bent. Zo weet je hoeveel er in het tweede groepje hoort.
Oefen vervolgens met het splitsen van hoeveelheden en het splitsen van getallen tot en met 10. Verwijs bij de splitsing van het getal 10 naar de verliefde harten.

Hoe bepaal je het tweede groepje bij de splitsingen van 10?
Welke splitsingen van 6 staan niet in het schema?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe hoeveelheden gesplitst kunnen worden door te vragen op welke manieren de konijnen over de 2 hokken verdeeld kunnen worden.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat een hoeveelheid bij splitsen wordt verdeeld in 2 groepjes. De 7 tulpen worden verdeeld in 3 paarse en 4 oranje tulpen. Herhaal vervolgens het splitsschema met de splitsing van 10. Leg uit dat de splitsingen van 10 de verliefde harten heten. Herhaal deze eventueel met een kort spel, waarbij je de splitsingen op de vingers maakt. Steek beide handen met vingers omhoog en laat telkens enkele vingers zakken. Vraag de leerlingen welke splitsing van 10 ze zien door de groepjes van opgestoken vingers en vingers die niet opgestoken zijn.
Oefen verder met het splitsen van hoeveelheden met behulp van de dobbelstenen en splitsschema’s. Vul vervolgens het aantal konijnen en lammetjes aan door ze uit het blauwe vak te slepen.

Welke stappen zet je om de splitsing van 9 lammetjes op te lossen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze in eigen woorden uit te laten leggen hoe ze de 8 bloemen splitsen. Laat de leerlingen vervolgens een splitsverhaal tekenen met behulp van de afbeelding. Laat de leerlingen zelf een splitsverhaal bedenken bij de afbeelding. Geef de leerlingen die dit moeilijk vinden eventueel het voorbeeld onder het afdekvlak. Stimuleer leerlingen om in plaats van bloemen bijvoorbeeld rondjes te tekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!