Groep 3, Blok 6, Week 1, Les 4

Groep 3, Blok 6, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het tiental en de eenheden in te vullen in de tabel. Laat de leerlingen MAB-materiaal gebruiken om de som op te lossen.

Hoeveel tientallen en/of eenheden heb je? Welke som krijg je dan?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door middel optellen met het getal 10 handig de melkpakken kunt optellen.

Instructie

screenshots blok 6
Herhaal dat je weet dat er 10 eieren in de volle doos zitten. Je hoeft ze dus niet meer één voor één te tellen. 10 is een tiental, 2 is een eenheid.
Vervolgens oefen je het het optellen met behulp van de MAB-materiaal. Laat de leerlingen zelf ook blokjes neerleggen en optellen.

Met welke blokjes begin je? Lukt het om de losse eenheden in een keer bij de 10 op te tellen?
Hoeveel losse blokjes moet je hebben als je er 18 in totaal nodig hebt? Hoeveel komen er dan bij?

Oefen de abstracte sommen, eventueel met gebruik van MAB-materiaal.
screenshots
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze erbij-situaties via 10 handig kunnen oplossen door de sommen te springen, waarbij een grote sprong een tiental verder is en een kleine sprong een eenheid verder is. Noem de sommen op het bord, deze kun je zichtbaar (en weer onzichtbaar) maken door op het afdekvlak te klikken. Stimuleer hier het doortellen vanaf 10, dus eerst een grote sprong (van 10), dan kleine sprongen (van 1). Bij iedere sprong noemen ze het getal waar ze eindigen (10 + 1 = 11, 11 + 1 = 12) Stimuleer het ook als de leerlingen de eenheden er in 1 sprong bij op kunnen tellen (10 + 3 = 13).

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

methodLesson=52696
Leg uit wat eenheden en tientallen zijn met behulp van de visuele voorbeelden.
Leg uit hoe de leerlingen de sommen oplossen via het getal 10. Benoem dat je ziet dat er 10 melkpakken in de doos zitten, je hoeft deze dus niet meer los op te tellen.

Als je de eerste som springt, hoeveel sprongen maak je dan?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door het aantal glazen ranja, inclusief de inhoud van de kan, te tellen. Het zijn 14 glazen ranja.
Daarna speel je het spel ‘3 op een rij’. Maak 2 groepen van jouw klas. Laat om de beurt een leerling een som kiezen en de som (samen) oplossen. Als ze de som hebben opgelost mogen ze een geel of rood fiche naar het vakje slepen. Als een van de groepen 3 op een rij heeft, is het spel afgelopen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!