Groep 3, Blok 5, Week 2, Les 9

Groep 3, Blok 5, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door getallen tot en met 20 op het rekenrek te herkennen. Klik op het getal om te controleren of het goed is.

Hoeveel kralen heeft 1 rij op het rekenrek? En hoeveel daarvan zijn rood?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door getallen tot en met 20 te structureren handig kunt overzien of oma genoeg bonbons heeft voor het bezoek.

Instructie

Leg uit dat het getal 12 bestaat uit 10 en 2. 10 is het tiental en komt in het eerste hokje van het schema. 2 is de eenheid en komt in het andere hokje. Je kunt het getal 12 met blokjes leggen met behulp van een staafje en 2 blokjes. Benadruk dat de 1 in 12 10 waard is en de 2 in 12 2 waard is. Oefen vervolgens met het invullen van de tabel met tientallen en eenheden.

Hoeveel is de 1 waard in 18?
Wat is het verschil in waarde tussen de getallen bij 11?

screenshots blok 5
Leg uit dat je het getal van de getallenlijn af kunt lezen door de sprongen bij elkaar op te tellen. Er is eerst een sprong van 0 naar 10 gemaakt. Je telt de sprongen op de getallenlijn bij elkaar op. Oefen verder met het bepalen van het getal op de getallenlijn.

In welke volgorde worden de sprongen op de getallenlijn gemaakt?
Hoeveel sprongen zijn er nodig om 19 te maken op de getallenlijn?

screenshots blok 5
Leg vervolgens uit dat getallen boven de 10 uit meerdere cijfers bestaan. De cijfers hebben verschillende waarden, zoals in 12. De 1 heeft een waarde van 10. De 2 heeft een waarde van 2. Oefen met het bepalen van de waarden van de getallen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe getallen boven de 10 opgebouwd zijn door te vragen wat er misgaat bij de structurering van het getal 16.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

screenshots blok 5
Leg uit dat de cijfers in het getal 13 een andere waarde hebben. De 1 is 10 waard, de 3 is 3 waard. Laat zien hoe de cijfers in het schema gezet worden. Leg uit dat er 10 potloden op het potlodenblok passen. Je hoeft de potloden niet los te tellen. Hetzelfde geldt voor het MAB-materiaal. Oefen verder met het structureren van de getallen en het aangeven van de waarden van de losse cijfers in de getallen.

Leg het getal 19 met MAB-materiaal.

Oefen vervolgens met het bepalen en maken van getallen op de getallenlijn. Bespreek de volgorde van sprongen. Je start met de grootste sprong, vervolgens tel je verder. Sleep de pijlen op de getallenlijn om het getal te maken.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen ze zetten om het getal 17 op de getallenlijn te maken. Laat de stappen vervolgens ook zien. Bepaal daarna met de leerlingen welke getallen er onder de monsters verstopt zitten. Sleep de monsters weg om te controleren, maar pas op voor ‘de instinker’! Onder 1 van de monsters ligt een drol, dit is namelijk een instinker. Bespreek waarom de vraag (de 1 in 11 is … waard) niet te beantwoorden is en waaruit het getal 11 bestaat.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!