Groep 3, Blok 5, Week 1, Les 1

Groep 3, Blok 5, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het herkennen van de getallen tot en met 10 op het rekenrek.

Hoeveel rode kralen heeft het rekenrek?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je de structuur van het rekenrek kent, je zonder te tellen ziet welk getal er op het rekenrek staat.

Instructie

methodLesson=52583
Leg uit dat de leerlingen gaan oefenen met het herkennen van hoeveelheden tot en met 20. Klik op de husselknop en bepaal de hoeveelheid. Klik daarna op de zandloper en laat de leerlingen binnen de tijd van de zandloper het juiste aantal voorwerpen verzamelen.

Wat is meerplus: Welk getal komt 2 plaatsen voor 20 op de getalrij?

screenshots blok 5
Leg uit dat een rekenrek met 2 rijen in totaal 20 kralen heeft. Verwijs naar het roze vak. Iedere rij heeft 10 kralen, zoals in het groene vak aangegeven. Iedere rij bestaat uit 5 rode en 5 witte kralen, zoals je ziet in het blauwe vak. Tel de kralen samen met de leerlingen. Leg vervolgens uit dat als je een getal van het rekenrek moet aflezen, je de kralen aan de linkerkant telt. Je start met het tellen van het aantal kralen op de bovenste rij. Als de hele bovenste rij aan de linkerkant staat, weet je dat dit 10 kralen zijn. Vervolgens tel je de onderste rij daarbij op. Alle rode kralen uit het voorbeeld staan naar links, dat zijn 5 kralen. Tel daar vervolgens nog de witte kralen bij op.
Oefen samen het zetten van getallen op het rekenrek. Klik op de blauwe rondjes onder de monsters om te bepalen welk getal er op het rekenrek gezet wordt. Leg uit dat als je een getal boven de 10 op het rekenrek zet, je de bovenste rij in zijn geheel naar links kunt verschuiven. Vervolgens tel je verder op de onderste rij. Laat de leerlingen meedoen op hun eigen rekenrek. Daarna oefenen de leerlingen met het aflezen van getallen op het rekenrek.

Waaraan kun je 15 snel herkennen op het rekenrek?
Kun je het getal 12 ook op een andere manier op het rekenrek zetten?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een getal herkennen op het rekenrek door ze te vragen hoeveel kralen er in 1 rij van een rekenrek zitten en hoeveel rode kralen 1 rij heeft. Vraag vervolgens aan welke kant van het rekenrek de kralen staan die ze moeten tellen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

screenshots blok 5
Leg uit dat een rekenrek met 2 rijen in totaal 20 kralen heeft. In iedere rij staan 10 kralen, waarvan 5 rode en 5 witte kralen. Laat dit ook zien op een echt rekenrek. Een getal staat altijd aan de linkerkant van het rekenrek. Je telt dus de kralen die naar de linkerkant geschoven zijn. In het voorbeeld staat de hele bovenste rij naar links. Je weet dat dit 10 kralen zijn. Vervolgens tel je daar de onderste rij bij op. Daar staat 1 kraal naar links geschoven. In totaal staan er dus 11 kralen.
Oefen verder met het herkennen van getallen tot en met 20 op het rekenrek.

Wat is het grootste getal dat je op het rekenrek kan zetten? Hoe staan de kralen dan?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door de stellingen over het rekenrek te beantwoorden met waar of niet waar. Oefen vervolgens met het zetten van getallen op het rekenrek. Draai de draaischijf en bepaal het getal dat de leerlingen op het rekenrek zetten.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!