Groep 3, Blok 4, Week 2, Les 6

Groep 3, Blok 4, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het gooien van 2 dobbelstenen. Maak tweetallen en laat leerlingen met de dobbelstenen gooien en opschrijven hoeveel ze hebben gegooid.

Hoe tel je de dobbelstenen handig op?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet hoeveel schapen er in totaal zijn, door de schapen en lammetjes op te tellen.

Instructie

methodLesson=52565
Leg uit dat bij optellen er iets bijkomt. Een plussom heeft een plusteken. Laat zien hoe MAB-materiaal kan ondersteunen bij plussommen.

Welke som zie je in de afbeelding?
Welke som krijg je als er 3 lammetjes geboren zijn?

methodLesson=52565
Leg uit dat er bij minsommen iets weggaat. In het voorbeeld tel je eerst het totale aantal koeien. Eén van de koeien gaat de stal uit. Laat zien hoe MAB-materiaal kan ondersteunen bij minsommen.

Wat is het verschil tussen een plussom en een minsom?
Welke som krijg je als alle koeien de stal verlaten?

Oefen met het optellen en aftrekken met behulp van bussommen. Maak een bus met 8 stoelen. Speel de sommen uit en benadruk de plussom als er leerlingen de bus in gaan en de minsom als de leerlingen de bus verlaten.
screenshots blok 4
Leg daarna uit hoe je een plussom in een afbeelding vindt. Tel het eerste groepje. Dat is het eerste getal van de som. Tel het tweede groepje. Dat is het tweede getal van de som. Tel de groepjes bij elkaar op, zo weet je hoeveel het samen is. Verwijs naar de kleuren in de som en de kleurvlakken om de afbeeldingen heen. Leg vervolgens uit hoe je een minsom herkent in een afbeelding. Tel eerst hoeveel je er in totaal ziet. Dat is het eerste getal. Tel daarna het groepje dat eraf gaat. Dat is het tweede getal. Haal de groepjes van elkaar af, zodat je weet hoeveel je overhoudt. Oefen met het herkennen van de plussommen en minsommen in afbeeldingen.

Waaraan zie je of het een plus- of een minsom is?
Waarom is het handig om een som te kunnen vinden in een afbeelding?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een som in de afbeelding vinden door te vragen welke stappen ze zetten om de som te bepalen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat er bij optellen iets bijkomt. Laat de som met behulp van MAB-materiaal zien. Tel eerst het aantal in het blauwe vak. Vervolgens leg je uit dat er iets is bijgekomen. Tel de hoeveelheid in het oranje vak en pak het aantal blokjes. Tel het totale aantal blokjes en bepaal de som. Leg uit dat er bij een minsom iets weggaat. Je telt eerst het totale aantal in het blauwe vak. Vervolgens tel je de hoeveelheid die is weggegaan. Oefen het herkennen van de sommen in afbeeldingen.

Wat doe je om het eerste getal van de minsom te bepalen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat het verschil is tussen optellen en aftrekken. Laat de leerlingen vervolgens een rekentekening maken. Bepaal de som door op de blauwe knoppen te klikken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!