Groep 3, Blok 3, Week 3, Les 13

Groep 3, Blok 3, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het herkennen van vormen en kleuren. Laat de leerlingen verwoorden welke kleur en welke vorm ze zien. Draai de kaart om en bepaal of het klopt.

Wat is het verschil tussen de groene en oranje driehoek?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het patroon van de bloemen gevolgd wordt en zo wordt er bepaald welke bloemen er geplant worden.

Instructie

methodLesson=52552
Leg uit dat dat een patroon een herhaling is van vormen, kleuren of bijvoorbeeld lijnen. Geef aan dat het eerste patroon bestaat uit verschillende kleuren die zich herhalen. Het patroon hier is ‘oranje - paars - blauw’, na de blauwe ster komt weer een oranje ster enzovoorts. Vervolgens verwoord je het patroon van de vormen ‘cirkel - driehoek’. Leg daarna uit dat er ook een patroon gemaakt kan worden met een lijn. Het patroon dat hier herhaald wordt is een boog omhoog.

Wat zijn de verschillen tussen het kleuren- en vormen patroon?
Welke kleur heeft de tweede ster na de blauwe ster?

Oefen met het herkennen van patronen door samen met de leerlingen te bepalen welke kleur de volgende ster heeft.
screenshots week 3
Leg vervolgens uit hoe je patronen herkent. Een patroon kan uit meerdere kleuren of vormen bestaan. Leg uit dat er een herhaling zichtbaar is van een cirkel en vervolgens een driehoek. Na de driehoek komt weer de cirkel enzovoorts. Leg uit dat je weet dat er achter de laatste driehoek weer een cirkel komt en laat dit zien. In het tweede patroon staan drie kleuren, namelijk groen, oranje en paars. Achter paars herhalen de kleuren zich. Laat dit weer zien en wijs de kleuren aan.
Benoem dat het patroon op het digibord uit een cirkel, driehoek, vierkant en ster bestaat. Vervolgens herhaalt het patroon zich weer. Oefen met de leerlingen het herkennen, aanvullen en tekenen van patronen.

Benoem het patroon van de sterren dat zich herhaalt.
Bedenk en benoem een patroon met 4 figuren.

Oefen verder met het aanvullen en tekenen van de patronen.
Controleer of de leerlingen begrijpen wat een patroon is door ze te vragen hoe ze weten welke kleur de volgende cirkel moet hebben.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

methodLesson=52552
Leg uit wat een patroon is. Vertel dat een patroon een herhaling is van een volgorde in kleuren, vormen of lijnen. Leg uit dat het eerste patroon uit drie kleuren bestaat: blauw, groen en geel. Vervolgens herhaalt dit patroon zich. Ook in de vormen herken je een patroon dat zich blijft herhalen: cirkel - driehoek. Leg uit dat je ook een patroon met lijnen kunt maken door de tekening die je maakt te blijven herhalen.
Oefen vervolgens met het herkennen en aanvullen van patronen. Sleep de figuren naar de patroonreeks.

Hoe herken je een patroon?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze uit te laten leggen wat een patroon is en hoe ze weten welk figuur er toegevoegd moet worden aan een patroonreeks. Laat de leerlingen vervolgens zelf patronen maken door de figuren te slepen of na te tekenen. Laat een andere leerling het patroon herkennen en aanvullen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!