Groep 3, Blok 2, Week 1, Les 2

Groep 3, Blok 2, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de getallen onder de afdekvlakken te bepalen. Gebruik hierbij de voorkennis van de leerlingen over de buurgetallen tot en met 10. De getallen voor en na 3 missen, laat de leerlingen de buurgetallen van 3 bepalen.

Welk getal staat er voor 10?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je weet wat de buurgetallen zijn, je kunt bepalen waar jouw (gereserveerde) tent staat.

Instructie

screenshot blok 2
Leg uit dat een getal twee buurgetallen heeft. Maak de vergelijking met de buren van een woonplek. De mensen die naast jou wonen, noem je de buren. Ook degene die naast jou zit in de kring, of in je tafelgroepje, noem je jouw buur. Getallen hebben ook ‘buren’. Het buurgetal staat of vóór het getal in de getalrij, of nà het getal in de telrij. De buurgetallen van 6 zijn: 5 en 7.

Hoe controleer je of het buurgetal klopt?
Bedenk een situatie waarbij het handig is om buurgetallen te kennen.
Vervolgens deel je getalkaartjes 1 tot en met 20 uit. Laat de leerlingen in de goede volgorde staan. Vraag een aantal leerlingen wat de buurgetallen van zijn getal zijn. Vraag ook hoe de leerling dat weet. Leg uit dat de buurgetallen naast het getal in de getalrij staan.
screenshot blok 2
Volg het stappenplan om een buurgetal te bepalen en doe dit voor 15. Vervolgens oefen je met de leerlingen het bepalen en invullen van de buurgetallen. Benoem hierbij de stappen die de leerlingen zetten.

Een van de buurgetallen van 18 is 17, wat is het andere buurgetal?
Noem twee getallen met een overeenkomend buurgetal.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de buurgetallen bepalen. Laat de leerlingen uitleggen of het meisje gelijk heeft of niet.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

screenshot blok 2
Leg uit dat het getal 11 twee buurgetallen heeft. 10 komt voor 11 in de telrij en is dus een buurgetal van 11. 12 komt na 11 in de telrij en is dus ook een buurgetal van 11. Pak de getalkaartjes van 1 tot en met 20 er weer bij. Laat de leerlingen de getallen in de juiste volgorde leggen. Vraag van de getallen onder de afdekvlakken wat de buurgetallen zijn. De leerlingen kunnen de getalrij als hulpmiddel gebruiken.
Oefen verder met het bepalen van buurgetallen.

Hoe bepaal je wat de buurgetallen van een getal zijn?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de buurgetallen van 10 bepalen. Vervolgens ga je met het zoeklicht op zoek naar getallen. Houd het handje ingedrukt om het zoeklicht te verslepen. Als je een getal tegenkomt bepaal je de buurgetallen van dit getal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!