Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 50
Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 50

Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 50

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de getallen 0 t/m 50 op de lege getallenlijn plaatsen waar uiteindelijk alleen de getallen 0 en 50 zichtbaar zijn.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om getallen ongeveer op de juiste plek op de getallenlijn te plaatsen. Als je namelijk weet op welke plaats een getal ongeveer hoort op de getallenlijn, helpt dit je later om bij getallen te bepalen welk getal lager of hoger is. Daardoor weten leerlingen waar een getal dichtbij ligt.

Introductie

Leg uit dat de getallenlijn een lijn is waar de getallen aan hangen. Laat de leerlingen de tienvouden tot en met 50 naar de getallenlijn slepen. Tel vervolgens samen met de leerlingen in sprongen van tien van 0 naar 50 heen en terug. Daarna laat je de leerlingen benoemen tussen welke tienvouden de getallen met pijl liggen. Dan volgt een spelletje, waarbij de leerlingen gaan springen met sprongen van 10. Bij de bovenste getallenlijn springen alle leerlingen mee vanaf hun plek en beginnen ze bij het getal 10. Hierbij zien ze de tienvouden op het bord. Daarna doen ze dit nog een keer maar beginnen ze bij 30. Je kunt eventueel de tienvouden hier verbergen met het afdekvlak. Tel steeds hardop klassikaal mee tijdens het springen.

Instructie

Je laat een getallenlijn met streepjes zien en een getallenlijn zonder streepjes en vraagt aan de leerlingen het verschil. Bespreek dat je bij de linkse getallenlijn precies kan zien waar getallen horen en bij de rechter niet. Bespreek hierbij dat het begrip "ongeveer" betekent dat je niet precies weet waar het getal ligt. Geef daarna aan dat als je getallen op een lege getallenlijn plaatst, je eerst naar het midden zoekt. Het getal dat tussen 0 en 50 ligt is 25, dus dat is het midden. Plaats dan samen een getal op de getallenlijn door eerst het midden te zoeken en daarna te kijken of het getal voor of na het midden komt. Dan kijk je tussen welke tienvouden het getal ligt en plaats je waar deze ongeveer hoort. Het eerste getal dat je samen volgens de stappen plaatst ligt onder de 25. De volgende aangegeven getallen schatten zij volgens de stappen door eerst naar het midden te kijken, dan te kijken of dit getal voor of na het midden ligt en daarna tussen welke tientallen dit getal ligt. Leerlingen kunnen kiezen uit meerdere antwoorden.

Controleer of de leerlingen de getallen tot en met 50 ongeveer op de lege getallenlijn kunnen plaatsen, door de volgende vragen te stellen:
- Van waar tot waar loopt de getallenlijn die we geleerd hebben?
- Tel eens in tientallen heen en terug.
- Van welke uitleg kun je gebruik maken als je de getallen handig op de getallenlijn wil plaatsen? (het midden zoeken en denkbeeldige streepjes zetten voor de tienvouden).
- Als je de lege getallenlijn t/m 50 hebt, welk getal zou je handig ongeveer kunnen plaatsen op deze getallenlijn zodat je daarna makkelijker kunt bepalen welke getallen hoger of lager liggen?
- Hoe plaats je daarna een willekeurig getal tot en met 50 op de lege getallenlijn waar deze ongeveer hoort?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het plaatsen van getallen op verschillende lege getallenlijnen. Eerst met een sprong van tien, waarbij de stap van het middenstreepje aangegeven is. Vervolgens wordt er een lege getallenlijn met twee sprongen van tien aangeboden met een middenstreepje. Daarna plaatsen zij een lastiger getal en waarbij de tienvouden hoger zijn.

Afsluiting

Bespreek nogmaals dat je getallen tot en met 50 op een lege getallenlijn kunt plaatsen waar deze ongeveer horen, zodat je makkelijker kunt bepalen welk getal hoger op lager is. Controleer of de leerlingen bij het plaatsen van een getal op de getallenlijn letten op het volgende: eerst het midden op zoeken, daarna kijken of het getal eronder of erboven ligt, dan bepalen tussen welke tienvouden het getal ligt, waarna het getal geplaatst wordt. Speel met de leerlingen het spelletje Raad mijn getal met een getal tussen 0 en 50. De leerlingen stellen handige vragen, zoals zij geleerd hebben om een getal op te zoeken en te plaatsen. Bepalen zij volgens deze manier welk getal jij (of leerling) in je hoofd had. Plaats de getallen die zij plaatsen in de getallenlijn, zodat de denkstappen zichtbaar worden voor de leerlingen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die dat nodig hebben gebruik maken van een getallenlijn van 0 tot en met 50. Je kunt de leerlingen verder en terug laten tellen vanaf een willekeurig tienvoud tussen 0 en 50. Je noemt een getal en de leerling laten benoemen tussen welke tienvouden een getal ligt. Getalkaartjes kunnen helpen om de getallen (tienvouden/eenheden) in de goede volgorde te leggen.

Instructiemateriaal

Getalkaartjes 0 tot en met 50.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!