Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 20
Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 20

Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 20

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de getallen t/m 20 globaal op de lege getallenlijn te plaatsen, waarop alleen de getallen 0 en 20 zichtbaar zijn.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om getallen ongeveer op de juiste plek te plaatsen op de getallenlijn. Als je namelijk weet op welke plaats een getal ongeveer hoort op de getallenlijn, helpt dit je later om bij getallen te bepalen welke lager of hoger is, doordat je weet waar een getal dichtbij ligt.

Introductie

Laat de leerlingen de getallenlijn zien. De getallen missen nog. Tel eerst tot en met 20 en terug. Leg uit dat de getallenlijn een lijn is waar de getallen aan hangen en vul samen met de leerlingen de getallen 1 t/m 20 in. Vul hierbij eerst 0, 10 en 20 in en laat leerlingen daarna de tussenliggende getallen noemen en raden.

Instructie

Je laat een getallenlijn met streepjes zien en een getallenlijn zonder streepjes en vraagt aan de leerlingen het verschil. Bespreek dat je bij de ene precies kan zien waar getallen horen en bij de andere niet. Bespreek hierbij dat het begrip "ongeveer" betekent dat je het niet precies weet. Geef daarna aan dat als je getallen gaat plaatsen op een lege getallenlijn, je eerst naar het midden zoekt. Het getal dat tussen 0 en 20 ligt is 10, dus dat is het midden. Plaats dan samen een getal op de getallenlijn door eerst het midden te zoeken en daarna te kijken of het getal voor of na het midden komt en vervolgens deze te plaatsen waar deze ongeveer hoort. Het eerste getal dat je samen plaatst ligt onder de 10. Plaats dan nog een getal, deze ligt boven de 10. Laat dit stap voor stap zien. Laat leerlingen dan kijken naar de getallenlijn met 0 en 20 erop en een streepje net na het midden. Bespreek dat het getal net iets boven het midden ligt. dus net boven 10. Daarom is het 12. Oefen dit vervolgens nog eens maar dan met een streepje net voor het eind. Bespreek dat het getal net iets onder 20 ligt, dus 19. Vervolgens laat je het getal herkennen op een lege getallenlij, door weer te kijken naar het midden of waar het getal het dichtst bij ligt. Laat daarna de getallenlijn eronder zien en de posities tellen om te kijken of het klopt. Eventueel kun je hier de getallen nog samen bij schrijven.

Om te controleren of de leerlingen de getallen tot en met 20 ongeveer op de lege getallenlijn kunnen plaatsen, kun je de volgende vragen stellen:
- Wat moet je doen als je een getal ongeveer op de getallenlijn wilt plaatsen?
- Als je een getallenlijn met getalkaartjes van 0 tot en met 20 hebt. Welk getal is dan handig om als eerste te plaatsen op de lege getallenlijn?
- Hoe plaats je een getal ongeveer op de getallenlijn? (Verder tellen of juist terug tellen).

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het plaatsen van getallen op de lege getallenlijn, waarbij het midden getal 10 aangegeven is en de antwoordopties gegeven zijn. Vervolgens krijgen zij een getallenlijn van 10 tot 20, waarbij zij het denkbeeldige streepje van 15 kunnen plaatsen om op zoek naar het getal te gaan. Daarna krijgen ze nog een lege getallenlijn, waarbij zij zelf het middenstreepje van 10 plaatsen.

Afsluiting

Bespreek nogmaals dat je getallen tot en met 20 op een lege getallenlijn kunt plaatsen waar deze ongeveer horen, zodat je later makkelijker kunt bepalen welk getal hoger of lager is. Controleer of de leerlingen weten dat je een getal op de getallenlijn plaatst door eerst het midden (10) op te zoeken en dan te kijken of het getal eronder of erboven ligt en dan de positie te zoeken. Laat de leerlingen in tweetallen een lege getallenlijn tekenen. Om de beurt plaatsen zij een getal op de getallenlijn waar deze ongeveer hoort. Iedere leerling krijgt 5 getalkaartjes tussen 0 en 20.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die het moeilijk vinden gebruik maken van een getallenlijn met de getallen 1 tot en met 20. Maak deze eventueel met ze samen zodat ze zien hoe deze is opgebouwd.

Instructiemateriaal

Getalkaartjes van 0 t/m 20 per tweetal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!