Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 10.000
Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 10.000

Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 10.000

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de getallen tot en met 10 000 globaal op de lege getallenlijn te plaatsen, waarop alleen de getallen 0 en 10 000 zichtbaar zijn.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om getallen ongeveer op de juiste plek op de getallenlijn te plaatsen. Als je namelijk weet op welke plaats een getal ongeveer hoort op de getallenlijn, helpt dit je om bij getallen te bepalen welke lager of hoger is, doordat je weet waar een getal dichtbij ligt.

Introductie

De getallenlijn loopt van 0 t/m 10 000. De leerlingen tellen verder en terug met honderdvouden met een getallenlijn op het digibord. Eventueel kun je de leerlingen hier ook bij laten springen. Laat hen vervolgens een lijn trekken van de getallen naar de plaats op de getallenlijn t/m 10 000.

Instructie

Je laat een getallenlijn met streepjes zien en een getallenlijn zonder streepjes en vraagt aan de leerlingen het verschil. Bespreek dat je bij de ene precies kan zien waar getallen horen en bij de andere niet. Bespreek hierbij dat het begrip "ongeveer" betekent dat je het niet precies weet. Geef aan dat niet alle getallenlijnen beginnen bij 0. De leerlingen moeten goed kijken wat de begin- en eindwaarde is. Geef daarna aan dat als je getallen gaat plaatsen op een lege getallenlijn, je eerst naar het midden zoekt. Het getal dat tussen 0 en 10 000 ligt is 5000, dus dat is het midden. Plaats dan samen een getal op de getallenlijn door eerst het midden te zoeken en daarna te bedenken of het getal voor of na het midden komt. Vervolgens kijk je samen tussen welke duizendvouden het getal ligt en plaatst het getal waar deze ongeveer hoort. Daarna volgt een tweede manier om een getal globaal te plaatsen. Zoek samen naar het midden, daarna kijk je naar het midden tussen 0 en 5000 en het midden tussen 5000 en 10 000. Bedenk samen dat 7500 het midden daarvan is. Daarna moeten leerlingen eerst kiezen uit drie goede antwoorden om het getal ongeveer te plaatsen. Vertel daarbij dat het streepje ongeveer in het midden ligt en dat de optie van het getal 5400 daar het dichtst bij aansluit. Daarna gaan zij op zoek naar een getal op de getallenlijn en geven aan waar deze hoort. Bespreek daarbij hoe zij de duizendvouden of het midden van het midden toe kunnen passen. Als laatste oefen je met de leerlingen welk getal op een positie hoort.

Om te controleren of de leerlingen de getallen tot en met 10 000 ongeveer op de lege getallenlijn kunnen plaatsen, kun je de volgende vragen stellen:
- Welke uitleg kan je helpen om een getal op de getallenlijn te plaatsen waar deze ongeveer hoort?
- Als je een getallenlijn met getalkaartjes van 0 tot en met 10 000 hebt. Welk getal is dan handig om als eerste te plaatsen op de lege getallenlijn?
- Hoe plaats je een getal ongeveer op de getallenlijn?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het globaal plaatsen van een getal dat aangegeven staat op de getallenlijn. Daarbij hebben zij keus uit vier antwoorden. De duizendvouden worden om de tweeduizend erbij geschreven. Geef aan dat het getal net voor de 10 000 ligt en daar de keuze van het antwoord ligt. Daarna vullen de leerlingen het aangegeven getal globaal op de getallenlijn in. Hierbij mag een marge aangegeven worden. Als laatste gaan zij op zoek naar het aangegeven getal op de getallenlijn waarbij meerdere antwoorden staan. Vertel hierbij dat zij daarbij op zoek moeten gaan naar het midden van het midden.

Afsluiting

Bespreek nogmaals dat je getallen tot en met 10 000 op een lege getallenlijn kunt plaatsen waar deze ongeveer horen, zodat je makkelijker kunt bepalen welk getal hoger of lager is. Controleer of de leerlingen weten dat je een getal op de getallenlijn plaatst door eerst het midden op te zoeken en dan te kijken of het getal eronder of erboven ligt. Laat de leerlingen bepalen tussen welke duizendvouden het getal ligt en of het getal tussen de 0 en 2500, 2500 en 5000, 5000 en 7500 of 7500 en 10 000 ligt. Als laatste stap plaats je het getal ongeveer op de getallenlijn. Laat de leerlingen beredeneren welke getallen bij de twee pijlen horen. Zij kunnen uit vier mogelijke antwoorden kiezen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die het moeilijk vinden gebruik maken van een getallenlijn met de getallen 0 tot en met 10 000. Maak deze eventueel met ze samen, zodat ze zien hoe deze is opgebouwd. Vul samen met hen de denkstappen in (duizendvouden en het midden van het midden). Gebruik eventueel getalkaartjes om de honderdvouden daarbinnen te oefenen.

Instructiemateriaal

Een getallenlijn van 0 tot en met 10 000 met de duizendvouden ingevuld.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!