Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 1000
Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 1000

Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 1000

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de getallen tot en met 1000 globaal op de lege getallenlijn te plaatsen, waarop alleen de getallen 0 en 1000 zichtbaar zijn.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om getallen ongeveer op de juiste plek op de getallenlijn te plaatsen. Als je namelijk weet op welke plaats een getal ongeveer hoort op de getallenlijn, helpt dit je om bij getallen te bepalen welke lager of hoger is, doordat je weet waar een getal dichtbij ligt.

Introductie

De getallenlijn loopt van 0 t/m 1000. Laat de leerlingen een lijn trekken van de willekeurige getallen naar de plaats op de getallenlijn t/m 1000. Daarna springen de leerlingen vanaf een willekeurig getal met sprongen van 100.

Instructie

Je laat een getallenlijn met streepjes zien en een getallenlijn zonder streepjes en vraagt aan de leerlingen het verschil. Bespreek dat je bij de ene precies kan zien waar getallen horen en bij de andere niet. Bespreek hierbij dat het begrip "ongeveer" betekent dat je het niet precies weet. Geef aan dat niet alle getallenlijnen beginnen bij 0. De leerlingen moeten goed kijken wat de begin- en eindwaarde is. Geef daarna aan dat als je getallen gaat plaatsen op een lege getallenlijn, je eerst naar het midden zoekt. Het getal dat tussen 0 en 1000 ligt is 500, dus dat is het midden. Plaats dan samen een getal op de getallenlijn door eerst het midden te zoeken en daarna te bedenken of het getal voor of na het midden komt. Vervolgens bedenk je tussen welke honderdvouden het getal ligt en plaats je het getal. Dat ligt tussen de 100 en 200. Daarna plaats je het getal richting 200. Het tweede getal is 910. Hiervoor leg je een tweede manier uit om een getal ongeveer op de getallenlijn te plaatsen. Eerst zoek je samen naar het midden (500), daarna kijk je naar het midden tussen 0 en 500 en het midden tussen 500 en 1000. 910 ligt tussen de 750 en de 1000 en hiermee plaats je het getal dichter bij de 1000 ongeveer op de getallenlijn. Daarna moeten leerlingen eerst kiezen uit drie goede antwoorden, dan moeten ze aangeven waar een getal hoort. Als laatste geven zij ongeveer aan welk getal op een positie hoort.

Om te controleren of de leerlingen de getallen tot en met 1000 ongeveer op de lege getallenlijn kunnen plaatsen, kun je de volgende vragen stellen:
- Welke uitleg kan je helpen om een getal op de getallenlijn te plaatsen waar deze ongeveer hoort?
- Als je een getallenlijn met getalkaartjes van 0 tot en met 1000 hebt. Welk getal is dan handig om als eerste te plaatsen op de lege getallenlijn?
- Hoe plaats je een getal ongeveer op de getallenlijn?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het globaal plaatsen van een getal op een lege getallenlijn, waarbij het midden aangegeven is. Vraag ook hoe zij tot hun keus zijn gekomen en benoem de stappen. Vat de stappen samen door aan te geven dat het getal dichter bij de 500 ligt dan de 1000. Het antwoord is 650, tussen de 600 en 700 is goed. Daarna kunnen leerlingen kiezen uit meerdere antwoorden, waarbij zij een getal ongeveer op de getallenlijn plaatsen. Het vraagteken ligt dichter bij de 1000 dan de 500, maar niet zo dicht waardoor het niet 900 maar 800 is. Vervolgens gaan zij op zoek naar het aangegeven getal, waarbij leerlingen globaal kijken wat het zou kunnen zijn. Vertel hierbij dat het in de buurt van de 500 ligt. Laat de leerlingen een marge opschrijven en bespreek dit samen.

Afsluiting

Bespreek nogmaals dat je getallen tot en met 1000 op een lege getallenlijn kunt plaatsen waar deze ongeveer horen, zodat je makkelijker kunt bepalen welk getal hoger of lager is. Controleer of de leerlingen weten dat je een getal op de getallenlijn plaatst door eerst het midden (500) op te zoeken en dan te kijken of het getal eronder of erboven ligt. Laat de leerlingen bepalen tussen welke honderdvouden het getal ligt en of het getal tussen de 0 en 250, 250 en 500, 500 en 750 of 750 en 1000 ligt. Als laatste stap plaats je het getal ongeveer op de getallenlijn. Laat de leerlingen beredeneren welke getallen bij de twee pijlen horen. Zij kunnen kiezen uit vier antwoordopties.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die het moeilijk vinden gebruik maken van een getallenlijn met de getallen 0 tot en met 1000. Maak deze eventueel met ze samen, zodat ze zien hoe deze is opgebouwd. Vul samen met hen de denkstappen in (honderdvouden en midden van het midden). Gebruik eventueel getalkaartjes om de honderdvouden of tientallen daarbinnen te oefenen.

Instructiemateriaal

Getalkaartjes 0 - 1000; honderdvouden en tienvouden.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!