Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 10
Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 10

Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 10

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de getallen t/m 10 globaal op de lege getallenlijn te plaatsen, waarop alleen de getallen 0 en 10 zichtbaar zijn.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om getallen ongeveer op de juiste plek te plaatsen op de getallenlijn. Als je namelijk weet op welke plaats een getal ongeveer hoort op de getallenlijn, helpt dit je later om bij getallen te bepalen welk getal lager of hoger is, doordat je weet waar een getal dichtbij ligt.

Introductie

Begin met een introductiespelletje met de getallenlijn t/m 10. Als leerlingen niet weten wat een getallenlijn is, vertel je dat het een lijn is waar getallen aan hangen. Deze getallen hangen op volgorde zoals hoe je telt.
Leg de getalkaartjes 0 en 10 op de grond met ruimte ertussen voor de tussenliggende getallen. Geef nu een aantal leerlingen de getallenkaartjes van 1 t/m 9 en laat ze één voor één op de juiste plek gaan staan. Geef aan dat de leerlingen met getallenkaartjes nu de getallenlijn tot en met 10 hebben gevormd. Laat dan om en om een leerling bukken en zijn kaartje wegdraaien. Laat de rest van de leerlingen benoemen welk getal er op deze plek komt en hoe zij dit handig hebben gedaan (tellen, dicht bij de 0, 5 of 10, verder tellen vanaf 5 of terugtellen vanaf 10).

Instructie

Je laat een getallenlijn met streepjes zien en een getallenlijn zonder streepjes en vraagt aan de leerlingen het verschil. Bespreek dat je bij de ene precies kan zien waar getallen horen en bij de andere niet. Bespreek hierbij het begrip "ongeveer" door aan te geven dat ongeveer betekent als je het niet precies weet. Geef daarna aan dat als je getallen gaat plaatsen op een lege getallenlijn, je eerst naar het midden zoekt. Het getal dat tussen 0 en 10 ligt is 5, dus dat is het midden. Plaats dan samen een getal op de getallenlijn door eerst het midden te zoeken en daarna te kijken of het getal voor of na het midden komt en vervolgens deze te plaatsen waar deze ongeveer hoort. Het eerste getal dat je samen plaatst ligt onder de vijf. Plaats dan nog een getal, deze ligt boven de 5. Laat dit stap voor stap zien door de afdekvlakken te verplaatsen. Oefen dan samen met de leerlingen door de getallen 3 en 5 op een getallenlijn te plaatsen en te vragen met welk getal leerlingen beginnen. Leerlingen kun hierbij het beste met 5 beginnen want dat is het midden. Controleer of de getallen goed zijn geplaatst door de getallenlijn eronder te bekijken en te tellen of de posities kloppen. Oefen vervolgens of de leerlingen ook een getal kunnen herkennen op een lege getallenlijn. Laat ze hierbij weer kijken naar het midden en waar het getal het dichtst bij ligt. Controleer vervolgens weer of het getal klopt door de getallenlijn eronder te bekijken en te tellen of de positie hier ook klopt. Indien het voor leerlingen niet duidelijk is kun je hier alle getallen samen bijschrijven zodat ze echt kunnen zien waar elk getal op de lege lijn hoort. .

Controleer of de leerlingen de getallen t/m 10 op de lege getallenlijn kunnen plaatsen met de volgende vragen:
- Welk getal zoek je eerst op bij een getallenlijn van 0 tot 10?
- Hoe kun je kijken waar een getal dicht bij ligt?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het plaatsen op de lege getallenlijn, waarbij het midden getal 5 al aangegeven is en de antwoordopties gegeven zijn. Vervolgens krijgen zij dezelfde getallenlijn maar dan als invuloefening. Daarna plaatsen zij nog een getal op de lege getallenlijn.

Afsluiting

Bespreek nogmaals dat je getallen tot en met 10 op een lege getallenlijn kunt plaatsen waar deze ongeveer horen, zodat je later makkelijker kunt bepalen welk getal hoger of lager is. Controleer of de leerlingen weten dat je een getal op de getallenlijn plaatst door eerst het midden (5) op te zoeken en dan te kijken of het getal eronder of erboven ligt en dan de positie te zoeken. Laat de leerlingen daarna allemaal zelf een getallenlijn tekenen waarbij ze eerst de 0 en 10 invullen aan het begin en het einde en vervolgens de andere getallen. Let er hierbij ook op of ze bij de 5 beginnen. Sluit af met een spelletje waarbij je de getallenkaartjes 0 en 10 op de grond neer legt. Geef nu willekeurig 9 kinderen een getalkaartje van 1 tot en met 9. Laat hen om de beurten naar de plaats lopen waar het getal ongeveer op de getallenlijn hoort en verwoorden hoe zij dit hebben gedaan.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die dat nodig hebben gebruik maken van een getallenlijn van 0 t/m 10 met streepjes met of zonder de bijbehorende getallen.

Instructiemateriaal

Getalkaartjes 0 t/m 10

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!