Getallen vergelijken en ordenen t/m 10
Getallen vergelijken en ordenen t/m 10

Getallen vergelijken en ordenen t/m 10

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de getallen van 1 tot en met 10 met elkaar te vergelijken en in de juiste volgorde te zetten en ze weten wanneer een getal meer of minder is.

Belang

Bespreek met de leerlingen waarom het handig is om getallen te kunnen vergelijken en in de juiste volgorde te plaatsen. Geef aan dat je hierdoor meerdere getallen kunt ordenen. Zo kun je een groepje kinderen in de juiste volgorde zetten van jong naar oud. Daarnaast weet je wie van het groepje de oudste en wie de jongste is.

Introductie

Je vraagt een aantal leerlingen naar voren te komen. Je deelt hen in groepjes in van verschillende aantallen onder de 10. Vraag aan de klas wat de juiste volgorde is van minst naar meest. Hierna laat je een aantal leerlingen voor de klas staan en pak je vier potloden. Je stelt de klas de vraag of er genoeg potloden zijn voor de leerlingen die voor de klas staan.

Instructie

Je laat de telrij op het digibord zien en laat zien dat het ene getal meer is dan het andere getal. Hierna leg je uit dat je een groepje getallen op volgorde kan leggen van minst naar meest. Dit doe je aan de hand van de telrij op het digibord. Je geeft aan dat je allereerst op zoek moet gaan naar het kleinste getal in het rijtje. De volgende stap is het een-na-kleinste getal te vinden. En daarna komt het grootste getal. Vervolgens vergelijk je klassikaal een aantal getallen en zet deze in de juiste volgorde.

Controleer of de leerlingen getallen tot en met 10 kunnen vergelijken en ordenen met de volgende vragen:
- Hoe zet je getallen in de juiste volgorde?
- Wanneer is het ene getal meer dan het andere getal?
- Hoe weet je wat het kleinste getal is?
- Hoe weet je wat het grootste getal is?
- Welk hulpmiddel kun je gebruiken om getallen in de juiste volgorde te zetten?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met getallen waarbij ze het minst of het meest moeten herkennen. Vervolgens oefenen ze om meerdere getallen in de juiste volgorde te zetten van minst naar meest.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om getallen met elkaar te kunnen vergelijken en in de juiste volgorde te kunnen zetten zodat je weet wie ouder is. Controleer of de leerlingen weten hoe ze getallen in de juiste volgorde van minst naar meest moeten zetten door nog een reeks getallen in de juiste volgorde te zetten. Vraag ook of de leerlingen weten welk getal het minst en het meest is.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met getallen vergelijken en ordenen, kunnen oefenen met behulp van de telrij. Door in de telrij aan te wijzen waar de getallen staan, zien ze dat het ene getal meer is dan het andere getal.

Instructiemateriaal

Potloden en getalkaartjes van 1 tot en met 10.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!