Franse leenwoorden
Franse leenwoorden

Franse leenwoorden

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren Franse leenwoorden zoals cadeau, bouillon, enquête en champagne te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om Franse leenwoorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je naar de winkel gaat.

Introductie

Je legt uit dat we in Nederland ook woorden gebruiken die uit een andere taal komen. Je vraagt de leerlingen zelf voorbeelden te noemen van woorden uit een andere taal. Je bespreekt de woorden en staat stil bij de Franse leenwoorden. Je geeft aan dat de leerlingen vandaag leren om Franse leenwoorden juist te spellen.

Instructie

Je legt de regel uit die bij de categorie hoort. Hoor je een Frans leenwoord? Onthoud deze woorden. Er zijn geen regels voor om deze woorden juist te schrijven, de leerlingen moeten onthouden hoe je het woord schrijft. Daarom zijn het weetwoorden.

Deze les bevat vier activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om al deze oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen.
Pagina's:
-Memory. De leerlingen zoeken het juiste woord en de juiste afbeelding bij elkaar.
-Hoe moet je het woord schrijven? Je draait aan de schijf door op de blauwe stip te drukken. Het cijfer geeft aan hoe de leerlingen het woord moeten overschrijven. Vervolgens verwijder je een afdekvlak. De leerlingen schrijven het woord over zoals wordt aangegeven. Je benadrukt dat het altijd belangrijk is het woord te controleren nadat je het hebt opgeschreven. Voorbeeld: je klikt op de schijf, de pijl geeft het cijfer twee aan. Vervolgens verwijder je een afdekvlak. De leerlingen schrijven in hoofdletters het woord 'expert' op. Vervolgens controleren de leerlingen of ze het woord juist hebben geschreven.
-Kunnen jullie de code kraken? Elk teken geeft een letter aan. De leerlingen kraken de code door voor elk teken de juiste letter in te vullen. Je laat de leerlingen de woorden ook opschrijven. Vervolgens controleren de leerlingen of ze het woord juist hebben geschreven.
-Welke Franse leenwoorden zie je? Deze activiteit kan op twee manieren worden ingezet. Bij de eenvoudige variant verwijder je het afdekvlak en schrijven de leerlingen het woord over. Vervolgens controleren de leerlingen of ze het woord juist hebben overgenomen. Bij de uitdagende variant, die bijvoorbeeld kan worden ingezet als herhalingsoefening, klik je op de luidspreker. De leerlingen schrijven het woord op dat ze horen. Vervolgens verwijder je het afdekvlak en controleren de leerlingen of ze het woord juist hebben geschreven.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letters bij de klank horen. Vervolgens geven de leerlingen de drie Franse leenwoorden aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. Papa en mama gaan naar een restaurant. Schrijf op: restaurant
2. Ze bestellen eerst een glas champagne. Schrijf op: champagne
3. Mama bestelt een gevulde aubergine. Schrijf op: aubergine
4. Schrijf de zin op: Papa bestelt een dessert met vanille.

Gemengd dictee:
1. Ik bekijk een brochure van de dierentuin. Schrijf op: brochure
2. Ik zie een foto van een giraffe. Schrijf op: giraffe
3. Op de andere pagina staat een chimpansee. Schrijf op: chimpansee
4. Schrijf de zin op: De aap kauwt op een stuk courgette.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaarten op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaarten op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals 'comfort' en 'atelier' kunnen uitleggen.
- Franse leenwoorden kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat leerlingen de Nederlandse klanken in plaats van de Franse opschrijven.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!