Engelse leenwoorden

Engelse leenwoorden

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Engelse leenwoorden
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren Engelse leenwoorden zoals game, paperclip, airbag en musical te herkennen en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om Engelse leenwoorden op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je naar de winkel gaat.

Introductie

Je legt uit dat we in Nederland ook woorden gebruiken die uit een andere taal komen. Je vraagt de leerlingen zelf voorbeelden te noemen van woorden uit een andere taal. Je bespreekt de woorden en staat stil bij de Engelse leenwoorden. Je geeft aan dat de leerlingen vandaag leren om Engelse leenwoorden juist te spellen.

Instructie

Je legt de regel uit die bij de categorie hoort. Hoor je een Engels leenwoord? Onthoud deze woorden. Er zijn geen regels voor om deze woorden juist te schrijven, de leerlingen moeten onthouden hoe je het woord schrijft. Daarom zijn het weetwoorden.

Deze les bevat vier activiteiten om de weetwoorden te oefenen. Je kunt ervoor kiezen om al deze oefeningen in één les te behandelen, maar de oefeningen zijn ook goed afzonderlijk te behandelen. Zo kun je de woorden op verschillende momenten oefenen.
Pagina's:
-Memory. De leerlingen zoeken het juiste woord en de juiste afbeelding bij elkaar.
-Sleep de woorden naar de juiste foto. De leerlingen bekijken de foto's en afbeeldingen. Vervolgens sleep je het woord naar de juiste afbeelding.
-Schrijf de woorden op. De leerlingen bekijken de afbeeldingen en het aantal letters waaruit het woord moet bestaan. Vervolgens schrijven de leerlingen het juiste woord op. Je kunt zelf het woord meeschrijven in de vakjes, zo kunnen de leerlingen controleren of zij het woord juist hebben geschreven. De woorden zijn: jam, game, shirt, goal, cracker en cake.
-Woordenbingo. De leerlingen tekenen op een vel papier negen vakken. In elk vak schrijven de leerlingen een ander woord. De leerlingen kunnen kiezen uit de woorden op het midden van de pagina. Wanneer iedereen negen woorden heeft opgeschreven, noem je willekeurig woorden op uit het middelste vak. De leerling die als eerst één rij heeft (horizontaal, verticaal of diagonaal), heeft gewonnen. Je kunt dit spel eventueel herhalen of uitbreiden met de woorden uit de woordenlijst. De woordenlijst vind je op de laatste pagina van de les.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan welke letter bij de klank hoort. Vervolgens geven de leerlingen de drie Engelse leenwoorden aan. Daarna moeten de leerlingen het woord afmaken en opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingscategorie goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Op de laatste pagina van de les vind je de woordenlijst van dit doel.

Dictee van de categorie:
1. Ik help opa met de nieuwe computer. Schrijf op: computer
2. We downloaden enkele programma's. Schrijf op: downloaden
3. Ik laat zien hoe je een website kunt bezoeken. Schrijf op: website.
4. Schrijf de zin op: Zo kunnen we online met elkaar praten.

Gemengd dictee:
1. Naast de computer ligt een envelop. Schrijf op: envelop
2. Opa pakt een pen uit een etui. Schrijf op: etui
3. Opa schrijft heel precies het adres op. Schrijf op: precies
4. Schrijf de zin op: De postcode bestaat uit vier cijfers.

Aandachtspunten

- Het visueel maken door de wandkaarten op te hangen helpt bij het plaatsen van de weetwoorden. Hang de wandkaarten op in de klas en verwijs hiernaar wanneer je woorden ziet die horen bij deze categorie.
- Omdat je niet kunt horen hoe je het woord schrijft, is het belangrijk dat leerlingen veel in aanraking komen met de woorden en de woorden kunnen plaatsen bij de juiste categorie.
- Met name bij de weetwoorden is het zeer belangrijk dat leerlingen de betekenis van de woorden kennen. Heb hier aandacht voor tijdens de instructieles. Je controleert of leerlingen woorden zoals 'airbag' en 'interview' kunnen uitleggen.
- Engelse leenwoorden kunnen verkeerd worden gespeld. Het gevaar bestaat dat leerlingen de Nederlandse klanken in plaats van de Engelse opschrijven.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!