Dubbelen t/m 20

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Dubbelen t/m 20
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Ik kan de getallen 1 tot en met 10 verdubbelen.

Belang

Door te dubbelen kan ik handiger een som uitrekenen.

Introductie

Samen met de leerlingen maak je sprongen van 2 op de getallenlijn tot en met 20. Daarna ga je samen de tweetallen tellen op het bord. Vraag hierbij aan de leerlingen hoe ze deze tellen?

Instructie

Je bespreekt het belang van dubbelen en wat dubbelen inhoudt. Dan duik je in de visuele uitleg. Je laat het dubbelen van de getallen 1 t/m 10 op het bord zien met appels en daarna oefen je met de leerlingen. Je laat hen op het bord een lijn tekenen naar de dubbelen van een aantal getallen tussen de 1 en 10 op de getallenlijn en je laat hen evenveel figuurtjes tekenen als op het bord staan. Vervolgens laat je hen oefenen met het verdubbelen van alleen een getal waar wel visuele instructie onder het afdekvlak zit. Dan laat je het dubbelen tot en met 20 zien met alleen getallen. Vervolgens bespreek je dat verdubbelen net spiegelen is en je laat de leerlingen de sommen erbij oplossen en daarna gaan de leerlingen zelf sommen oefenen met de abstracte sommen. Je legt daarna uit hoe je een verhaalsom kunt oplossen met het verdubbelen tot en met 20 door het stappenplan te doorlopen waarbij leerlingen eerst kijken naar wat er gevraagd wordt, dan de getallen zoeken die nodig zijn, dan de som benoemen en deze tot slot uitrekenen. Vervolgens oefen je dit ook samen met de leerlingen.

Controleer of de leerlingen sommen van verdubbelen tot en met 20 kunnen maken met de vragen:
- Waarom is het handig om te kunnen verdubbelen tot en met 20?
- Wat doe je steeds als je het dubbele van een getal moet uitrekenen?

Inoefening

De leerlingen oefenen een som met visuele ondersteuning. Daarna moeten ze de getallen naar het juiste vak slepen en tot slot lossen ze een verhaalsom op.

Afsluiting

Je maakt met de leerlingen nog een visuele som, abstracte som en een verhaaltjessom. Daarna speel je een spel. Je zegt ‘noemt het dubbele van …’ en gooit een bal naar een leerling. De leerling vangt de bal, noemt het getal en gooit hem weer terug.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je hen eerst laten oefenen met de telrij tot en met 10 en daarna tot en met 20. Vervolgens kun je de leerlingen de getallen 1 tot en met 10 laten verdubbelen. Daarna kun je de leerlingen met concrete materialen de getallenlijnen laten neerleggen.

Instructiemateriaal

Bal

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!