Dubbelen boven 2000

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Dubbelen boven 2000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de getallen boven de 2000 te verdubbelen.

Belang

Het is belangrijk dat je getallen kunt dubbelen, zodat je handiger en sneller een som kunt uitrekenen.

Introductie

Laat op het digibord de vlinders zien. In de vleugels staan twee dezelfde getallen onder de 1000 die de leerlingen als voorbereiding op het dubbelen uitrekenen. Laat de leerlingen aangeven welke uitkomst bij de som hoort. Vraag ook hoe de leerlingen dit hebben uitgerekend.

Instructie

Je legt uit dat dubbelen precies twee keer is van het aantal dat je al hebt. Sleep de kubus met 1000 blokjes weg om visueel te laten zien dat dit het dubbele is. Vervolgens laat je aan de hand van MAB-materiaal op het digibord zien wat het dubbele is van verschillende getallen. Oefen hiermee door de blokjes naar de vakken te slepen, zodat je het dubbele krijgt van het getal dat er al staat. Dan laat je het dubbelen boven 2000 zien met alleen getallen. Geef aan dat je op verschillende manieren kunt uitrekenen wat het dubbele is. Je kunt het vermenigvuldigen met twee of je kunt hetzelfde getal er nog eens bij tellen. Laat de leerlingen oefenen met dubbelen door de leerlingen te laten uitrekenen hoeveel punten de kinderen die op het digibord staan hebben gehaald. Daarna vullen de leerlingen een tabel in, waarbij ze steeds het dubbele van het getal dat er al staat moeten invullen. Laat de leerlingen verwoorden op welke manier ze dit hebben gedaan.

Controleer of de leerlingen sommen met verdubbelen boven 2000 kunnen maken door de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om te kunnen verdubbelen?
- Wat doe je steeds als je het dubbele van een getal moet uitrekenen?
- Welke twee manieren zijn er?
- Wat is het dubbele van 4210?

Inoefening

Eerst oefenen de leerlingen met het verdubbelen van een getal met een honderdvoud door antwoord te geven in een meerkeuzevraag. Vervolgens doen ze dit door een tabel in te vullen. In de derde oefening verdubbelen ze een getal met een tienvoud, waarbij ze antwoord geven in een open vraag.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen dubbelen, omdat je zo handiger een som kunt uitrekenen. Op het digibord staan vijf goals en vijf voetballen. Geef aan dat je de getallen op de voetballen moet verdubbelen en naar de bijbehorende goal moet slepen. Laat de leerlingen aangeven welke voetballen bij de goals horen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het dubbelen, kun je hen laten oefenen met een getallenlijn. Laat hen het getal verdubbelen en in sprongen op de getallenlijn tekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!