Digi-doener: Whatsappen zonder internet
Digi-doener: Whatsappen zonder internet

Digi-doener: Whatsappen zonder internet

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

In deze les maken leerlingen kennis met morsecode door om de beurt zender en ontvanger van morsecode te zijn en zij doen dit door in tweetallen om de beurt op elkaars rug te tikken. Er zijn drie verschillende berichten mogelijk (ASAP, BRB of LOL) maar om het spel te kunnen spelen hoef je alleen de eerste letter te kunnen ontcijferen en te kunnen zenden en ontvangen. Ze kiezen één van deze drie social media woorden en schrijven in ieder geval de eerste letter hiervan in morsecode op het blaadje. Daarna begint het spel: de code via elkaars rug verzenden en ontvangen (met de pink tappen), zodat de ander kan raden welk van de drie berichten het is. Voor elk spel wordt de timer op 2 minuten gezet.
Tijdens deze les gaan de leerlingen ervaren hoe je op afstand berichten kunt zenden door middel van morsecode. Ook leren ze over de achtergrond van onze huidige technologie. De les heeft zowel doe- als praatopdrachten en is daardoor afwisselend en interactief.
Totale duur: 1 uur.

VERBINDING MET BEROEPEN EN DE ARBEIDSMARKT
Het leger, de zeevaart/marine en mensen die met vliegtuigen werken, zetten de skills uit deze les in om zonder internet op afstand met elkaar te kunnen praten. Als je gaat werken met mobiele telefoons en het internet dan is het handig als je weet hoe mensen met elkaar praten zonder internet. Nu en in de geschiedenis. Of als je later rekenproblemen gaat oplossen, is het ook belangrijk dat je codes kunt ontcijferen.

OPBOUW *
• Introductie: Communiceren op afstand zonder internet? (5 min)
• Verdieping: Introductie en uitleg leerkracht: telegrafie en morsecode (15 min)
• Doen: In tweetallen morsecode van 3 of 4 karakters (20 min)
• Afronding (5 min)

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!