Digi-doener: Praten als een robot

Digi-doener: Praten als een robot

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Digi-doener: Praten als een robot
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Digi-doener: Praten als een robot

Een robot (of een computer) praat niet in letters zoals wij dat doen. Hij heeft een eigen taal die bestaat uit nullen en enen. Gelukkig kan een robot onze letters wel heel snel omrekenen naar zijn eigen taal, van elke letter maakt hij een combinatie van 8 nullen en enen die hij wel snapt. Dat noemen we binaire code. Eigenlijk ziet die binaire code eruit als een soort geheimtaal! Sommige robots laten je horen wat hun taal met nullen en enen is: een hoge toon is dan de 1 en een lage toon de 0. Een letter wordt dan net een kort muziekje.
Tijdens deze les gaan de leerlingen ervaren hoe een robot (of een computer) informatie verwerkt. Ook leren ze hoe de binaire code is opgebouwd en hoe ze zelf een binaire code kunnen schrijven en lezen. De les heeft zowel doe- als praatopdrachten en is daardoor afwisselend en interactief.
Totale duur: 1 uur.

LESOPBOUW
• Introductie: Wat zijn binaire codes?
• Verdieping: Hoe maak je een binaire code?
• Doen: Schrijf en lees binaire codes.
• Afronding

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!