Digi-doener: Powerpoint 2
Digi-doener: Powerpoint 2

Digi-doener: Powerpoint 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Digi-doener: Powerpoint 2

In de vorige les hebben de leerlingen de basisvaardigheden van Microsoft PowerPoint geleerd. In deze les leren ze wat er nog meer mogelijk is met PowerPoint.
De les heeft zowel doe- als praatopdrachten en is
daardoor afwisselend en interactief.
Totale duur: 1 uur

LESOPBOUW
• Introductie: Een woordweb maken over de functies in PowerPoint (5 min)
• Verdieping: Een instructievideo bekijken met uitleg van enkele verdiepende functies (5 min)
• Doen: Leerlingen werken zelfstandig of in tweetallen aan een opdracht in PowerPoint (20 min)
• Afronding: Klassikaal bespreken
leeropbrengsten (15 min)

Op de titelpagina vind je de link naar de voorbeeld PowerPoint Presentatie

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!