Digi-doener: NL & watertechnologie 3 | Watersnoodramp 1953

Digi-doener: NL & watertechnologie 3 | Watersnoodramp 1953

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Digi-doener: NL & watertechnologie 3 | Watersnoodramp 1953
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

In dit themapakket komt de rol van water en zeespiegelstijging in Nederland aan de orde. De leerlingen leren met welke technologie landkaarten worden gemaakt en het weer wordt voorspeld en gaan aan de slag met waterverbruik in hun eigen omgeving. Het themapakket bestaat uit vijf lessen waarin informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden en technologie aan bod komen. De lessen zijn afzonderlijk van elkaar te geven, je kunt de volgorde zelf bepalen. In de vorige les in dit themapakket hebben de leerlingen geleerd over het feit dat Nederland een laaggelegen land is. In deze les gaan we terug naar het verleden en ontdekken de leerlingen hoe het in 1953 vreselijk mis ging. Deze watersnoodramp was de aanleiding voor de bouw van de Deltawerken. De leerlingen gebruiken digitale middelen om zelf informatie over deze ramp op te zoeken.

Opbouw

- Introductie: Hoe hebben mensen in Nederland zich de afgelopen eeuwen beschermd tegen het water? (30 min.)
- Doen: De leerlingen leren via een digitale vensterplaat en werkblad meer over de Watersnoodramp 1953. (45 min.)
- Verdieping: De leerlingen leren over de Deltawerken en gaan in gesprek over hoe het is om in een risicogebied te leven. (15 min.)
- Afronding: Terugblik op de les. (5 min.)

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!