Digi-doener: Johan Cruyff Foundation 2 | Ontwerp je eigen coach!

Digi-doener: Johan Cruyff Foundation 2 | Ontwerp je eigen coach!

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Digi-doener: Johan Cruyff Foundation 2 | Ontwerp je eigen coach!
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Digi-doener: Johan Cruyff Foundation 2 | Ontwerp je eigen coach!

Deze Digi-doener is de tweede in een serie van vijf waarin de Johan Cruyff Foundation centraal staat. Tijdens deze les gaan de leerlingen ervaren dat de juiste coaching kan helpen bij het bereiken van een persoonlijk doel. Ook leren ze dat die coaching tegenwoordig vaak door middel van technologie gegeven wordt. Er zijn diverse draagbare tools en apps ontwikkeld die erop gericht zijn de gebruiker te stimuleren om een bepaald doel te bereiken.
De les heeft zowel doe- als praatopdrachten en is daardoor afwisselend en interactief.
Totale duur: 1 uur

LESOPBOUW
Introductie: De leerlingen doen een oefening (planken) zonder dat een andere leerling aanmoedigt of doorgeeft hoe lang de ander bezig is. (5 min)
• Verdieping: De leerlingen leren dat coaching een belangrijke rol speelt bij het bereiken van een persoonlijk doel (15 min)
• Doen: Ze bedenken en ontwerpen een app die ze zouden kunnen gebruiken bij het bereiken van het doel: zo lang mogelijk “planken” volhouden (25 min)
• Afronding: Ze doen nogmaals de oefening van de introductie maar nu met coaching van een medeleerling. Er wordt gekeken naar de 14 regels van Johan Cruijff en samen wordt besproken welke regels in deze les aan bod zijn gekomen (15 min)

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!