Digi-doener: Find it! 1 | Kies het zelf!
Digi-doener: Find it! 1 | Kies het zelf!

Digi-doener: Find it! 1 | Kies het zelf!

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Deze les is onderdeel van de lessenreeks 'Find it!' waarin leerlingen in vijf lessen een werkstuk maken. Klik hier voor meer informatie en een overzicht van alle lessen.

In deze les maken de leerlingen allereerst kennis met ‘het waarom’ van het schrijven van een werkstuk of het werken aan een project. Met een werkstuk of project oefenen ze met het zoeken en vinden van informatie en het beoordelen op bruikbaarheid van gevonden informatie.

In deze eerste les onderzoeken ze hun interesses, kiezen ze een onderwerp en bedenken ze goede vragen bij het gekozen onderwerp. Ze beginnen met het maken van een mindmap rond het onderwerp. Daarna bedenken ze op basis daarvan interessante vragen bij het onderwerp. De leerlingen geven elkaar feedback en gebruiken dit om hun vragen nog verder aan te scherpen.

Bedenk of je de leerlingen vrij wil laten in het programma waarin ze gedurende dit project gaan werken of dat je een programma kiest, bijvoorbeeld Word of Pages. Laat de leerlingen weten met welk programma ze mogen werken.

Opbouw

​- Introductie: De leerlingen onderzoeken de interesses die zij hebben.
- ​Verdieping & doen: Een mindmap maken, vragen bedenken en elkaar vervolgens feedback geven hier op.
​- Afronding: Bespreken welk onderwerp iedereen heeft gekozen en welke vragen zij hebben bedacht.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!