Digi-doener: Beroepen vroeger en nu

Digi-doener: Beroepen vroeger en nu

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Digi-doener: Beroepen vroeger en nu
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Dit is de eerste les uit de lessenserie ‘Worden wat je wil’ in het kader van de Kinderboekenweek 2021. In les 2 wordt aandacht besteed aan ‘mannenberoepen’ en ‘vrouwenberoepen’ en de invloed van de verschillende media op deze beeldvorming. Les 3 gaat over de invloed die technologie heeft op hedendaagse beroepen.

Tijdens deze eerste les maken de leerlingen kennis met beroepen van vroeger en denken ze na over de gevolgen van de veranderingen van die beroepen. Ook leren ze dat kinderarbeid in Nederland verboden is, terwijl het in andere landen nog steeds aan de orde van de dag is. Ze denken na over hun eigen rol in het tegengaan van kinderarbeid.

Opbouw

- Introductie: Kennismaken met het lesonderwerp door middel van een grappig filmpje over verdwenen beroepen. (5 min.)
- Verdieping: Kennismaken met een aantal beroepen die enorm veranderd of zelfs verdwenen zijn. Nadenken over de oorzaken en de gevolgen van die veranderingen. Bespreken van het thema rondom burgerschap ‘kinderarbeid’ en het ethische vraagstuk. (20 min.)
- Doen: De leerlingen maken een Loesjeposter over kinderarbeid, met behulp van een tekstverwerkingsprogramma. (20 min.)
- Afronding: Terugblikken op de inhoud van deze les door het spelen van een quiz. (15 min.)

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!