Digi-doener: Alles wat je moet weten voor je eerste mobiel - deel 2

Digi-doener: Alles wat je moet weten voor je eerste mobiel - deel 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Digi-doener: Alles wat je moet weten voor je eerste mobiel - deel 2
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

In deze les krijgen leerlingen informatie over mobiele telefoons. In dit tweede deel van deze dubbele les ligt het accent op de veiligheid en het sociale aspect van het gebruik van een mobiele telefoon. De les start met het nadenken over (het belang van) afspraken over het gebruik van je mobiele telefoon. Wat betreft veiligheid wordt gekeken naar schermtijd en privacy. Tot slot wordt besproken wat social media is en er wordt aandacht besteed aan digitaal pesten en een groepsapp. De leerlingen vullen aan het begin van de les een vragenplacemat in over hun eigen ervaringen met mobiele telefoons. Zo worden de leerlingen vooraf aan het denken gezet over dit onderwerp, hun antwoorden worden gedurende de les gebruikt als input voor gesprekken en discussies. Deze les is het vervolg van deel 1. In deel 1 wordt ingegaan op de technische en praktische kant van mobiele telefoons. Het accent ligt bij beide lessen op het voeren van gesprekken en het uitwisselen van ervaringen.

Opbouw

- Introductie: Koppeling met deel 1 van deze serie en onderstrepen van het belang van vroegtijdig wegwijs maken in de wereld van mobiele telefonie.
- Kern: De onderwerpen, afspraken, veiligheid en social media komen aan bod.
- Verdieping: Praat en discussieer door over cyberpesten of een groepsapp.
- Doen: Laat de leerlingen van tevoren de placemat/vragenlijst invullen en laat ze gedurende de les regelmatig in tweetallen praten en nadenken over kwesties.
- Afronding: Blik terug op deze les (of lessen). Wat is de leerlingen bijgebleven? Waar gaan ze wat mee doen? Waarover zouden ze meer willen weten?

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!