Digi-doener: Alles wat je moet weten voor je eerste mobiel - deel 1

Digi-doener: Alles wat je moet weten voor je eerste mobiel - deel 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Digi-doener: Alles wat je moet weten voor je eerste mobiel - deel 1
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

In deze Digi-doener krijgen leerlingen informatie over mobiele telefoons. In dit eerste deel van deze dubbele les ligt het accent op de technische en praktische kant van mobiele telefonie. De les start met een overzicht van de ontwikkeling van de telefoon en mobiele telefonie. Ook wordt bekeken welke onderdelen een telefoon heeft. En wat kosten de aanschaf van een toestel en het gebruik ervan eigenlijk? De leerlingen vullen aan het begin van de les een vragenplacemat over hun eigen ervaringen met mobiele telefoons in. Zo worden de leerlingen vooraf aan het denken gezet over dit onderwerp; hun antwoorden worden gedurende de les gebruikt als input voor gesprekken en discussies.
Totale duur deel 1: ongeveer 1 uur. In deel 2 van deze dubbele les wordt ingegaan op de veiligheid en het sociale aspect van het gebruik van een mobiele telefoon. Het accent ligt in beide lessen op het voeren van gesprekken en het uitwisselen van ervaringen.

Opbouw

- Introductie: Belang van kennis over mobiele telefoons en opbouw van de les (5 min.)
- Verdieping: Welke onderdelen bevat een smartphone en waar dienen ze voor? (10 min.)
- Doen: Leerlingen vullen bij de start van de les een placemat met vragen in. Gedurende de les worden de vragen besproken (30 min.)
- Afronding: Terugblik op de les en vooruitblik naar deel 2 (10 min.)

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!