Delen van een getal t/m 1000 via 1 meer of minder
Delen van een getal t/m 1000 via 1 meer of minder

Delen van een getal t/m 1000 via 1 meer of minder

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren handig delen tot en met 1000 via één meer of minder.

Belang

Het is belangrijk dat je handig kunt delen, omdat je zo handig kunt uitrekenen hoeveel iedereen krijgt als je iets eerlijk verdeeld.

Introductie

De leerlingen maken de deelsommen tot 100.

Instructie

Leg uit dat er verschillende manieren zijn om handig te delen tot en met 1000. Door goed naar de getallen van de som te kijken kun je bepalen welke manier je gaat toepassen op de som. Zo kun je met behulp van de nulregel de nullen van de som weghalen, dan de som uitrekenen en vervolgens de nullen weer terug bij het antwoord zetten: 8 : 4 = 2, dus 800 : 4 = 200. Je kunt ook vermenigvuldigen met hetzelfde getal. Als je alle getallen in een deelsom met hetzelfde getal vermenigvuldigd worden, dan blijft de uitkomst hetzelfde: 8 : 4 = 2, dus 800 : 400 = 2. Laat nu zien hoe je door middel van verdubbelen en halveren de deelsom handig kan oplossen. Zo wordt de uitkomst gehalveerd als je de deler verdubbelt. Als het aantal in de som wordt gehalveerd, dan wordt ook de uitkomst gehalveerd. Vervolgens kun je een deelsom ook handig uitrekenen door 1 keer meer of 1 keer minder te doen. Als voorbeeld laat je de som 140 : 2 = 70 zien. Laat de leerlingen de volgende deelsommen zelfstandig uitrekenen. Benadruk dat ze goed per som moeten kijken welke manier het handigste is om de som uit te rekenen. Laat de deelsommen in een tabel zien. Leg uit dat je het getal in de linkerkolom deelt door het getal in de bovenste rij. Het antwoord schrijf je in het vakje eronder. Laat vervolgens de leerlingen de deelsommen in een tabel zelfstandig maken.

Controleer of de leerlingen handig kunnen delen tot en met 1000 via één meer of minder, door de volgende vraag te stellen:
- Hoe reken jij handig 160 : 40 uit?

Inoefening

De leerlingen oefenen sommen waarbij ze handig kunnen delen met 1 keer meer of 1 keer minder.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het handig kunnen delen tot en met 1000 via één meer of minder. Als afsluiting laat je de leerlingen nog twee deelsommen maken.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het handig delen tot en met 1000 via één meer of minder, eerst oefenen met de deeltafels. Bepaal samen met de leerling per som eerst wat de handigste manier is om de som uit te rekenen en laat daarna de som uitrekenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!