Delen van een getal t/m 100
Delen van een getal t/m 100

Delen van een getal t/m 100

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren het delen van een getal tot 100.

Belang

Het is belangrijk dat je kunt delen, omdat je zo weet hoeveel iedereen krijgt als je iets eerlijk verdeeld.

Introductie

De leerlingen maken de deelsommen.

Instructie

Leg uit dat je bij deelsommen met een getal tot 100 eerst kijkt welk getal uit de tafel van de deler het dichtst onder het deelgetal ligt. Bij de som 36 : 3 is dat 10 × 3 = 30. Haal de 30 van de de 36 af. Je houdt nu nog 6 over. 2 × 3 = 6. Vervolgens doe je 6 - 6 = 0. Nu tel je de 10 en 2 bij elkaar op voor je antwoord (12). Laat de leerlingen de deelsommen zelfstandig maken. Leg uit dat je bij de som 64 : 16 gaat kijken hoe vaak je 16 eraf kan halen. Je kunt de som ook omdraaien en kijken hoeveel keer 16 je moet doen om op 64 uit te komen. Laat met de stappen zie dat je in 4 stappen op 0 uitkomt. Het antwoord is dus 4. Laat de leerlingen de volgende deelsommen weer zelfstandig maken. Leg bij de verhaalsom uit dat je eerst de som uit het verhaal haalt. Dus 93 : 3. Vervolgens kijk je in de tafel van 3. Als je weet dat 3 × 3 = 9 is, dan weet je ook dat 30 × 3 = 90 is. Nu heb je nog 3 over. 1 × 3 = 3. Je antwoord is nu 30 + 1 = 31. Laat de leerlingen de twee verhaalsommen uitrekenen.

Controleer of de leerlingen een getal tot 100 kunnen delen, door de volgende vraag te stellen:
- Hoe reken jij handig 56 : 14 uit?

Inoefening

Eerst maken de leerlingen een deelsom. Daarna maken de leerlingen een verhaalsom.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen delen van een getal tot 100. Als afsluiting laat je de juiste antwoorden bij de sommen slepen. Vervolgens rekenen ze de overgebleven som uit en schrijven het antwoord op.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het delen van een getal tot 100, eerst oefenen met de deeltafels.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!