Delen van een getal boven 1000
Delen van een getal boven 1000

Delen van een getal boven 1000

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren het delen van een getal boven 1000.

Belang

Het is belangrijk dat je kunt delen, omdat je zo weet hoe je iets eerlijk kunt verdelen.

Introductie

De leerlingen maken de deelsommen.

Instructie

Leg uit dat je bij deelsommen met een getal boven 1000 eerst kijkt welk getal uit de tafel van de deler het dichtst onder het deelgetal ligt. Bij de som 9936 : 3 ga je op zoek naar de grootste hap die je kunt nemen. 3 × 3 = 9. Dus 3000 × 3 = 9000. Haal de 9000 van de de 9936 af. Je houdt nu nog 936 over. Nu weet je ook 300 × 3 = 900. Maakt nu de som 936 - 900 = 36. Vervolgens doe je 12 × 3 = 36, 36 - 36 = 0. Nu tel je de 3000, 300 en 12 bij elkaar op voor je antwoord (3312). Laat de leerlingen de deelsommen zelfstandig maken. Ook wanneer er gedeeld wordt door een getal met twee cijfers, is het belangrijk om op zoek te gaan naar de grootste hap die je kunt nemen. Bij de som 6776 : 14 is dat bijvoorbeeld 4 × 14 = 56. Dus 400 × 14 = 5600. Haal de 5600 van de de 6776 af. Je houdt nu nog 1176 over. 8 × 14 = 112. Nu weet je ook 80 × 14 = 1120. Maakt nu de som 1176 - 1120 = 56. Vervolgens doe je 4 × 14 = 56, 56 - 56 = 0. Nu tel je de 400, 80 en 4 bij elkaar op voor je antwoord (484). Laat de leerlingen de deelsommen zelfstandig maken. Benadruk dat de sommen in verschillende stappen opgelost kunnen worden. Leg uit dat je bij de som 9072 : 168 weer gaat kijken wat de grootste hap is die je uit de som kunt nemen. Zo kun je telkens happen van 168 nemen tot je op 0 uitkomt. Een handigere manier is om in de tafel van 168 te zoeken naar een getal dat zo dicht mogelijk bij het deelgetal ligt. Bijvoorbeeld 5 × 168 is al 840. Dus 50 keer is 8400. Bespreek met de leerlingen op welke manier zij de som 9072 : 168 zouden oplossen. Laat de leerlingen de volgende deelsommen weer zelfstandig maken. Neem vervolgens de stappen door voor het maken van verhaalsommen en laat de leerlingen twee verhaalsommen maken.

Controleer of de leerlingen een getal boven 1000 kunnen delen, door de volgende vragen te stellen:
- Hoe reken jij handig 9999 : 9 uit?
- Welke stappen gebruik je om de som 6045 : 15 uit te rekenen?

Inoefening

Eerst maken de leerlingen deelsommen met delen door een getal onder de 100, daarna met een getal boven de 100 en vervolgens maken de leerlingen een deelsom in verhaalvorm.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen delen van een getal boven 1000. Als afsluiting kun je de leerlingen in tweetallen laten werken. Eerst maken ze de deelsom zelfstandig. Vervolgens controleren ze samen de stappen en het antwoord. Hadden ze de som ook in minder stappen kunnen oplossen?

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het delen van een getal boven 1000, eerst oefenen met de deeltafels en het delen door 100.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!