Delen van een eenvoudig getal boven 1000
Delen van een eenvoudig getal boven 1000

Delen van een eenvoudig getal boven 1000

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren het delen van een eenvoudig getal boven 1000.

Belang

Het is belangrijk dat je kunt delen, omdat je zo weet hoe je iets eerlijk kunt verdelen.

Introductie

De leerlingen maken de deelsommen.

Instructie

Leg uit dat je bij deelsommen met een 0 eerst een hulpsom maakt. Dit doe je door de 0 weg te halen. 3000 : 6 wordt dus 30 : 6. Vervolgens kijk je in de tafel van 6 voor de uitkomst. 30 : 6 = 5. Vervolgens zet je het juiste aantal nullen weer terug achter het antwoord, dus 3000 : 6 = 500. Laat de leerlingen de drie deelsommen uitrekenen. In een aantal gevallen kun je aan beide kanten van de som nullen weghalen. Benadruk dat je aan beide kanten evenveel nullen weghaalt. Leg dit uit bij 3200 : 80. Benadruk dat het antwoord hetzelfde is bij 3200 : 80 als bij 320 : 8, omdat je aan beide kanten evenveel nullen hebt weggehaald. Laat de leerlingen de drie deelsommen uitrekenen. Vervolgens leg je uit dat je een som ook kunt splitsen in meerdere sommen. Geef aan dat je beide sommen kunt vereenvoudigen door eventueel de nullen weg te halen. Deze sommen reken je apart uit en daarna tel je de antwoorden bij elkaar op. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Daarna laat je de verhaalsom zien en leg uit dat je eerst de som uit het verhaal haalt (5000 : 50). Vervolgens haal je de 0 weg aan beide kanten (500 : 5) en kijk je in de tafel van 5. Het antwoord is 100. Doordat je aan beide kanten een nul hebt weggehaald, is het antwoord van 5000 : 50 ook 100. Laat de leerlingen de twee verhaalsommen uitrekenen.

Controleer of de leerlingen een eenvoudig getal boven 1000 kunnen delen, door de volgende vraag te stellen:
- Hoe reken jij handig 4800 : 80 uit?

Inoefening

De leerlingen lossen de deelsommen op een handige manier op. De derde opgave is een verhaalsom.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen delen van een eenvoudig getal boven 1000. Als afsluiting kun je de leerlingen in tweetallen de twee sommen laten oplossen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het delen van een eenvoudig getal boven 1000 eerst oefenen met deelsommen tot 1000. Laat ze daarbij de deeltafels oefenen. Vervolgens kun je het weghalen en terugzetten van de 0 oefenen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!