Cijferend vermenigvuldigen met een getal t/m 100
Cijferend vermenigvuldigen met een getal t/m 100

Cijferend vermenigvuldigen met een getal t/m 100

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren cijferend vermenigvuldigen met een getal tot en met 100.

Belang

Het is handig om dit te leren, omdat je zo getallen kunt vermenigvuldigen die je niet in één keer uit je hoofd kunt uitrekenen.

Introductie

De leerlingen rekenen de keersommen uit. Eerst met eenheden, daarna in tienvouden. In de andere som halen ze de keersom uit het verhaal en rekenen hem uit.

Instructie

Leg uit dat je bij vermenigvuldigen de getallen onder elkaar kunt zetten om van rechts naar links ze met elkaar te vermenigvuldigen. Dit heeft cijferend vermenigvuldigen. Laat zien dat boven iedere kolom een onthoudhokje staat. In deze onthoudhokjes kun je eventuele overschrijdingen opschrijven om deze later op te tellen bij de andere uitkomsten. Laat met het voorbeeld zien hoe je de som 91 × 3 onder elkaar zet. Vervolgens begin je met het cijferend vermenigvuldigen. Eerst vermenigvuldig je de getallen uit de eenhedenkolom met elkaar. 3 × 1 = 3. Daarna vermenigvuldig je met het getal uit de kolom van de tientallen. De som wordt dan 3 × 90 = 270. Nu tel je de antwoorden bij elkaar op in de tussenstap. 270 + 3 = 273. Dit antwoord noteer je onder de streep. Benadruk dat je de tussenstap niet opschrijft, maar direct de getallen onderaan de streep invult. Maak nu samen met de leerlingen de twee sommen. Laat leerlingen eventueel een kladblaadje gebruiken om de som en de tussenstappen op te schrijven. Vervolgens rekenen de leerlingen de volgende drie sommen zelfstandig uit.

Controleer of de leerlingen cijferend kunnen vermenigvuldigen met een getal tot en met 100, door de volgende vraag te stellen:
- Welke stappen gebruik je om de som 32 × 4 cijferend op te lossen?

Inoefening

De opgaven bestaan uit sommen waarbij leerlingen cijferend moeten vermenigvuldigen.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het cijferend kunnen vermenigvuldigen. Als afsluiting lossen de leerlingen nog een aantal sommen cijferend op. Vervolgens kun je de leerlingen in duo's laten samenwerken om getallen onder de vlekken te vinden en de som weer compleet te maken.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het cijferend vermenigvuldigen eerst oefenen met het opschrijven van de getallen onder elkaar. Laat zien hoe je eerst een keersom maakt van de getallen in de eenhedenkolom en daarna uit de tientallenkolom. Benadruk dat je niet moet vergeten dat achter het getal uit de tientallenkolom een 0 moet. Laat vervolgens zien hoe je het antwoord ook direct onderaan de streep kunt invullen. Oefen dit eerst met sommen uit de tafel van 2.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!