Cijferend delen van een getal boven 1000 met rest

Cijferend delen van een getal boven 1000 met rest

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Cijferend delen van een getal boven 1000 met rest
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren cijferend delen van een getal boven 1000 met rest.

Belang

Met cijferend delen met rest kun je getallen handig delen die je niet in één keer uit je hoofd kunt uitrekenen en weet je hoeveel je overhoudt.

Introductie

De leerlingen rekenen eerst allebei de som uit. Daarna spelen ze steen, papier, schaar. Diegene die gewonnen heeft met steen, papier, schaar geeft het antwoord. Is het antwoord goed? Dan krijgt hij een punt. Als het fout is, krijgt de ander een punt.

Instructie

Leg uit dat je bij cijferend delen de getallen van de som naast elkaar zet. Eerst schrijf je de deler links op. Vervolgens schrijf je het te delen getal rechts ervan op met een schuine streep ertussen. Achter de andere schuine streep zet je het antwoord. Laat zien dat je eerst kijkt naar eerste getal. Dit is de 6 van 6467. Deze 6 kun je niet delen door 32, dus heb je het getal ernaast ook nodig. Vervolgens kijk je hoe vaak je 64 kunt delen door 32. Benadruk dat je als hulpmiddel een rijtje kunt maken van de tafel van 32. Op deze manier kun je snel kijken wat de grootste hap is die je kunt nemen. In dit geval is de grootste hap: 2 × 32 = 64. Schrijf onder 64 het getal 64 en trek deze van elkaar af. Het antwoord (0) schrijf je er onder. De 2 samen met de 0 schijf je op bij het antwoord achter de schuine streep. Je hebt nu nog 67 over. De grootste hap die je kunt nemen is 2 × 32 = 64. Schrijf de 2 van het antwoord op achter de 20 van de schuine streep. De 3 die je overhoudt kun je niet meer delen door 32 en schrijf je op bij rest. Geef aan dat er soms ook gevraagd wordt naar rest, maar dat er geen rest is. In dat geval schrijf je een 0 op bij rest. Oefen samen met de leerlingen de som 8842 : 22. Eventueel kun je het afdekvlak wegschuiven om het hulprijtje te laten zien. Laat nu de leerlingen zelfstandig de drie sommen cijferend oplossen.

Controleer of de leerlingen cijferend een getal kunnen delen boven 1000 met rest, door de volgende vraag te stellen:
- Welke stappen gebruik je om een deelsom met rest cijferend uit te rekenen?

Inoefening

De leerlingen rekenen de sommen uit door cijferend te delen.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het cijferend kunnen delen van een getal boven 1000 met rest. Als afsluiting laat je de leerlingen in tweetallen de sommen cijferend uitrekenen. De leerlingen rekenen eerst apart een som uit en kijken dan samen naar het antwoord en de stappen. Had je eventueel grotere happen van de getallen kunnen nemen?

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het cijferend delen van een getal boven 1000 met rest, eerst oefenen met cijferend delen van een getal tot 1000 zonder rest. Laat deze leerlingen eerst een hulprijtje maken, voordat ze met de som aan de slag gaan. Als dit lukt kun je ze cijferend laten delen met een getal tot 1000 met rest.

Instructiemateriaal

Eventueel een kladblaadje.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!