Cijferend delen door een kommagetal met 1 of 2 decimalen
Cijferend delen door een kommagetal met 1 of 2 decimalen

Cijferend delen door een kommagetal met 1 of 2 decimalen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren cijferend delen door een kommagetal met 1 of 2 decimalen.

Belang

Met cijferend delen kun je getallen handig delen die je niet in één keer uit je hoofd kunt uitrekenen.

Introductie

De leerlingen rekenen cijferend twee deelsommen uit tot 1000.

Instructie

Leg uit dat je bij cijferend delen de getallen van de som naast elkaar zet. Eerst schrijf je de deler links op. Vervolgens schrijf je het te delen getal rechts er van op met een schuine streep ertussen. Achter de andere schuine streep zet je het antwoord. Laat zien dat je bij kommagetallen eerst de komma's wegwerkt voordat je de som cijferend delend gaat uitrekenen. In het geval van 63 : 0,7 vermenigvuldig je met 10. Benadruk dat je beide getallen moet vermenigvuldigen met hetzelfde getal. De som wordt nu 630 : 7. Laat zien dat je eerst kijkt naar eerste getal. Dit is de 6 van 630. Deze 6 kun je niet delen door 7, dus heb je het getal ernaast ook nodig. Vervolgens kijk je hoe vaak je 63 kunt delen door 7. Benadruk dat je als hulpmiddel een rijtje kunt maken van de tafel van 7. Op deze manier kun je snel kijken wat de grootste hap is die je kunt nemen. In dit geval is de grootste hap: 9 × 7 = 63. Schrijf onder 63 het getal 63 en trek deze van elkaar af. Het antwoord (0) schrijf je er onder. De 9, van 9 × 7, schrijf je op bij het antwoord achter de schuine streep. Je hebt nu nog een 0 over, die schrijf je achter de 9 bij het antwoord. Je uitkomst is nu 90. Vervolgens kun je samen met de leerlingen de som 24 : 0,48 = oefenen. Eventueel kun je eerst een hulprijtje maken. Laat nu de leerlingen zelfstandig de volgende som cijferend oplossen.

Controleer of de leerlingen cijferend kunnen delen door een kommagetal met 1 of 2 decimalen, door de volgende vraag te stellen:
- Welke stappen gebruik je om de som 198 : 3,6 cijferend op te lossen?

Inoefening

De leerlingen rekenen de sommen uit door cijferend te delen.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het cijferend kunnen delen door een kommagetal met 1 of 2 decimalen. Als afsluiting laat je de leerlingen nog twee deelsommen cijferend oplossen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het cijferend delen door een kommagetal met 1 of 2 decimalen, eerst oefenen met het wegwerken van de komma's bij kommagetallen. Vervolgens kunnen ze oefenen met het cijferend delen van een getal tot 1000. Laat deze leerlingen eerst een hulprijtje maken, voordat ze met de som aan de slag gaan.

Instructiemateriaal

Eventueel een kladblaadje.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!