Berekenen van een oppervlakte via omrekenen

Berekenen van een oppervlakte via omrekenen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Berekenen van een oppervlakte via omrekenen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren hoe ze een oppervlakte van een figuur moeten berekenen en hoe ze deze kunnen omrekenen naar andere maateenheden.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om de oppervlakte van een figuur te kunnen bereken en deze om te rekenen, omdat je zo naar een logische maat kunt rekenen. Bijvoorbeeld als je de oppervlakte van de tuin weet in vierkante centimeters, is het handiger om dit naar vierkante meters om te rekenen.

Introductie

Op het digibord staan verschillende meeteenheden met een oppervlakte. Daarnaast staan de verschillende oppervlaktematen. De leerlingen rekenen de oppervlakten om en bedenken welke meeteenheid erbij hoort. Je kunt de meeteenheden naar de goede plaats slepen.

Instructie

Geef aan dat je de oppervlakte van een figuur handig kunt berekenen door het figuur in te delen in verschillende vierkanten of rechthoeken. Vervolgens bereken je per vierkant of rechthoek de oppervlakte uit door de lengte met de breedte te vermenigvuldigen. Benadruk wel dat de leerlingen goed naar het figuur moeten kijken en de juiste getallen met elkaar moeten vermenigvuldigen. Door deze berekende oppervlaktes bij elkaar op te tellen, weet je wat de oppervlakte van het hele figuur is. Deze oppervlaktemaat rekenen je vervolgens om naar een andere oppervlaktemaat. Leg eventueel uit dat een hectare is een eenheid van oppervlakte van 100 m × 100 m, dus 10 000 m² en wordt afgekort als ha. Kijk welke stappen je maakt en of je het getal moet vermenigvuldigen of delen door honderd per stap. Laat de leerlingen oefenen met het uitrekenen van de oppervlakte. Vraag ook hoe zij dit hebben berekend. Daarna laat je zien hoe je de oppervlakte van een figuur met schaal kunt berekenen in een verhaalsom. Ook dit laat je de leerlingen vervolgens zelf berekenen.

Om te controleren of de leerlingen weten hoe ze de oppervlakte kunnen berekenen en omrekenen, kun je de volgende vragen stellen:
- Op welke manier reken je een oppervlakte uit?
- Wanneer deel je de oppervlaktemaat door honderd?
- Wanneer vermenigvuldig je de oppervlaktemaat met honderd?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het berekenen en omrekenen van verschillende meeteenheden. Ze geven in de opgaven antwoord op meerkeuzevragen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om de oppervlakte te kunnen berekenen en omrekenen, omdat je zo naar een logische maat kunt rekenen. Vervolgens staat er op het digibord het metrieke stelsel van oppervlakte. Er zijn drie meeteenheden bedekt door een hondenpoot. Vraag de leerlingen welke meeteenheden ontbreken. Door te gummen, kun je het antwoord zien.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze het metrieke stelsel op een blaadje geven, zodat ze deze kunnen gebruiken bij het omrekenen van de oppervlakten. Laat deze leerlingen eerst werken met het uitrekenen van een oppervlakte met rechthoekige figuren.

Instructiemateriaal

Eventueel het metrieke stelsel afgedrukt.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!