Berekenen van een oppervlakte met hokjes

Berekenen van een oppervlakte met hokjes

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Berekenen van een oppervlakte met hokjes
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren hoe ze de oppervlakte van een figuur kunnen berekenen met hokjes.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om te weten hoe je de oppervlakte kunt berekenen met hokjes, omdat je zo snel kunt uitrekenen hoe groot het vlak is. Bijvoorbeeld als je het grasveld in de tuin wilt vervangen door tegels.

Introductie

Op het digibord staat een getal. Geef aan dat de juiste hoeveelheid koekjes naar het vak gesleept moeten worden. Gebruik daarvoor de rol met 10 koekjes en het losse koekje. Herhaal deze opdracht met de zonnebrillen.

Instructie

Vraag of de leerlingen kunnen uitleggen wat de oppervlakte is. Geef aan dat de oppervlakte de grootte van het figuur is. De oppervlakte is hoeveel je op het vlak hebt. Je kunt op verschillende manieren uitrekenen hoe groot de oppervlakte is. Bespreek dit eerst aan de hand van een rechthoekig figuur. Zo kun je de ingekleurde hokjes tellen. Je kunt ook gebruikmaken van de tafels. Hierbij doe je de lengte × de breedte. Geef aan wanneer een figuur geen rechthoek of vierkant is, je nog steeds de tafels kunt gebruiken. Daarbij verdeel je een figuur in meerdere rechthoeken en vierkanten. Per rechthoek of vierkant doe je de lengte × de breedte. Laat twee verschillende figuren zien en vraag wat de oppervlakte is. Gum de vakjes uit om te laten zien wat het antwoord is en vraag wat hen opvalt. Geef aan dat figuren met verschillende vormen dezelfde oppervlakte kunnen hebben. Laat daarna een aantal figuren zien waarbij de leerlingen moeten aangeven wat de oppervlakte is. Vraag hoe de leerlingen dit hebben uitgerekend. Je kunt ook de oppervlakte van een figuur met schuine lijnen bepalen. Als de lijnen precies door het midden gaan zijn het halve blokjes. De halve blokjes tel je bij elkaar op om hele blokjes te maken. Laat de leerlingen ook oefenen met het bepalen van de oppervlakte met schuine lijnen.

Om te controleren of de leerlingen weten hoe ze de oppervlakte kunnen berekenen, kun je de volgende vraag stellen:
- Op welke manieren kun je de oppervlakte bepalen?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het bepalen van de oppervlakte van de figuren.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om de oppervlakte te kunnen berekenen via hokjes, omdat je zo snel kunt uitrekenen wat de oppervlakte is. Laat de leerlingen in tweetallen oefenen met het bepalen van de oppervlakte via hokjes. Deel hokjespapier uit en laat de leerlingen een figuur tekenen. De tweetallen wisselen hun tekening uit en ze moeten aangeven hoe groot de getekende oppervlakte is.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het berekenen van de oppervlakte via hokjes, laat hen dan een lijn doortekenen, waardoor ze de hokjes kunnen tellen die in het figuur zitten. Daarna kunnen ze oefenen met het vermenigvuldigen van de lengte en de breedte. Benadruk dat ze bij figuren die geen rechthoek of vierkant zijn, het teveel aan hokjes van het totaal moeten aftrekken.

Instructiemateriaal

Hokjespapier

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!