Berekenen van een omtrek met hokjes

Berekenen van een omtrek met hokjes

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Berekenen van een omtrek met hokjes
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren hoe ze de omtrek van een figuur kunnen berekenen met hokjes.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om de omtrek te kunnen berekenen met hokjes, omdat je zo snel kunt uitrekenen hoe groot de rand om het vlak is. Bijvoorbeeld als je de omtrek van een zwembad wilt weten.

Introductie

Op het digibord zijn een aantal varkens te zien. De leerlingen moeten aangeven hoeveel varkens dit zijn en hoe zij dit op een handige manier geteld hebben. Herhaal dit voor de potjes en de gummen.

Instructie

Vraag of de leerlingen kunnen uitleggen wat de omtrek is. Geef aan dat de omtrek laat zien hoe lang iets is als je er omheen meet. Het is de rand om het figuur. Je kunt op verschillende manieren uitrekenen hoe groot de omtrek is. Bij een eenvoudig figuur, zoals een rechthoek of vierkant, kun je de hokjes om het figuur één voor één tellen. Je kunt ook gebruikmaken van de tafels. Hierbij doe je de lengte × 2 en de breedte × 2. De uitkomsten tel je bij elkaar op. Laat daarna een aantal figuren zien waarbij de leerlingen moeten aangeven wat de omtrek is. Vraag hoe de leerlingen dit hebben uitgerekend. Geef aan dat je niet altijd de hokjes kunt tellen. Als een figuur geen rechthoek of vierkant is, dan moet je de zijden tellen. Tel vervolgens de zijden bij elkaar op. Laat een aantal figuren zien en vraag wat de omtrek is. Gum het vakje om te laten zien wat het antwoord is. Daarna laat je figuren zien waarbij de leerlingen moeten aangeven wat de omtrek is.

Om te controleren of de leerlingen weten hoe ze de omtrek kunnen berekenen, kun je de volgende vraag stellen:
- Op welke manieren kun je de omtrek berekenen?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het bepalen van de omtrek van de figuren, waarbij ze eerst oefenen met antwoordmogelijkheden en daarna moeten ze zelf antwoord geven.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om de omtrek te kunnen berekenen via hokjes, omdat je zo snel kunt uitrekenen wat de omtrek is. Laat de leerlingen in tweetallen oefenen met het bepalen van de omtrek via hokjes. Deel hokjespapier uit en laat de leerlingen een figuur tekenen. Dit mag een rechthoek of vierkant zijn, maar een een iets ingewikkelder figuur. De tweetallen wisselen hun tekening uit en ze moeten aangeven wat de getekende omtrek is.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het berekenen van de omtrek via hokjes, laat hen dan in elk hokje om het figuur het juiste getal zetten, zodat ze een hokje niet dubbel tellen. Bij lastigere figuren, kunnen ze elke lijn van een hokje tellen. Ze kunnen de getallen in de hokjes om het figuur zetten, zodat ze een zijde niet vergeten te tellen.

Instructiemateriaal

Hokjespapier

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!