Berekenen van een nieuwe prijs met een eenvoudig kortingspercentage
Berekenen van een nieuwe prijs met een eenvoudig kortingspercentage

Berekenen van een nieuwe prijs met een eenvoudig kortingspercentage

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen kunnen een eenvoudig percentage korting van een bedrag aftrekken.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om een nieuwe prijs met korting te kunnen berekenen, zodat je weet hoeveel je moet betalen nadat de korting van het bedrag is afgehaald.

Introductie

De leerlingen berekenen hoeveel euro er bij een bedrag bijkomt. Dit berekenen ze aan de hand van het gegeven percentage. Ook berekenen ze hoeveel euro korting ze krijgen aan de hand van het gegeven percentage.

Instructie

Laat de breukenstrook zien. Hoeveel procent korting je krijgt is al gegeven. Leg uit dat je kunt uitrekenen hoeveel euro korting dit is. 1/5 van de breukenstrook is niet gekleurd, dit is de 20 % korting. Bereken eerst 20 % van € 60, nu weet je hoeveel euro korting je hebt. Om de nieuwe prijs te bereken, haal je de korting van het totale bedrag af. Een andere manier om de nieuwe prijs te berekenen is door eerst uit te rekenen hoeveel euro korting 10 % is. Dit vermenigvuldig je met 2, zodat je weet hoeveel euro korting je hebt bij 20 %. Daarna haal je dit bedrag van het totale bedrag af. Laat de voorbeelden met de breukenstrook zien. Daarna oefenen de leerlingen met het berekenen van de nieuwe prijs met behulp van een breukenstrook. Je kunt de nieuwe prijs ook berekenen met behulp van een tabel. Bereken eerst hoeveel euro korting je hebt en haal dit van het totale bedrag af. Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van de nieuwe prijs. Daarna leg je uit hoe je een som in verhaalvorm maakt en maken de leerlingen zelf sommen in verhaalvorm.

Om te controleren of leerlingen een nieuwe prijs kunnen berekenen met eenvoudige percentages, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe bereken je de nieuwe prijs?
- Door welk getal moet je de prijs berekenen als de korting 25 % is?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het berekenen van de nieuwe prijs met behulp van een visuele ondersteuning. Daarna moeten ze de nieuwe prijs uitrekenen met behulp van de gegevens uit de tabel en vervolgens oefenen ze met een som in verhaalvorm.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om een eenvoudig percentage korting van een bedrag te kunnen aftrekken, zodat je weet hoeveel je voor het voorwerp moet betalen nadat de korting er is afgehaald. Controleer of de leerlingen weten hoe ze een nieuwe prijs kunnen berekenen door middel van de stellingen op het digibord. De leerlingen geven aan of de uitspraak waar of niet waar is, door te gaan staan of te blijven zitten. Bespreek gezamenlijk het antwoord en de berekening.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het berekenen van een nieuwe prijs met eenvoudige percentages, oefenen eerst met behulp van een breukenstrook. Zo kunnen ze aflezen door welk getal ze het bedrag moeten delen. Begin met eenvoudige percentages, zoals 50 % of 10 %. Daarna kunnen ze oefenen door zelf de nieuwe prijs te berekenen en een breukenstrook te in te kleuren.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!