Berekenen van een kwart

Berekenen van een kwart

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Berekenen van een kwart
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het berekenen van een kwart.

Belang

Het is handig om een kwart te kunnen berekenen, want zo weet je hoeveel iedereen krijgt als je iets door 4 deelt.

Introductie

Laat de leerlingen bepalen of de stelling waar of niet waar is.

Instructie

Laat de som met de blokjes zien. Leg uit dat je de 60 blokjes eerlijk gaat verdelen over 4 kinderen. Je gaat dus 60 delen door 4. Ieder kind krijgt dus 1 staafje en 5 losse blokjes, want 60 : 4 = 15. Oefen samen met de leerlingen de som 28 : 4 =. Hierbij kun je de staafje en blokjes slepen. Bij de volgende drie sommen gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. Laat de som met de fabriek zien en haal eerst de som uit het verhaal (168 : 4 =). Leg uit dat je bij sommen met grote getallen handig een kwart kunt berekenen door eerst de honderdtallen, tientallen en eenheden los van elkaar te delen door 4. Vervolgens tel je deze uitkomsten bij elkaar op voor het antwoord.

Controleer of de leerlingen een kwart kunnen berekenen met de volgende vragen:
- Door hoeveel deel je om een kwart te berekenen?
- Met welke stappen kun je handig een kwart van een groter getal berekenen?

Inoefening

De leerlingen rekenen eerst uit hoeveel eieren een kwart is. Vervolgens rekenen ze een kwart uit van een getal boven de honderd. Daarna rekenen ze een kwart uit naar aanleiding van een verhaalsom.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen het belang van het kunnen berekenen van een kwart. Als afsluiting kun je de leerlingen een getal tot 200 laten leggen door de blokjes naar het tweede vak te slepen. Vervolgens berekenen ze een kwart en schuiven dit aantal in het laatste vak. Let hierbij op dat het aantaldat gelegd wordt wel deelbaar is door 4. Eventueel kunnen de leerlingen die ook apart in groepjes of tweetallen doen met hun eigen MAB materiaal.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het berekenen van een kwart. Kunnen eerst oefenen met het delen van lage getallen door 4. Gebruik daar materialen (MAB, gummen, potloden) bij als visuele ondersteuning.

Instructiemateriaal

- MAB materiaal

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!