Berekenen van een gemiddelde met kommagetallen
Berekenen van een gemiddelde met kommagetallen

Berekenen van een gemiddelde met kommagetallen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren een gemiddelde te berekenen met kommagetallen.

Belang

Het is handig om een gemiddelde te berekenen, zo weet je bijvoorbeeld hoeveel kilometer je gemiddeld per dag hebt hardgelopen.

Introductie

Laat de leerlingen de deelsommen maken. Bespreek ze eventueel na als dit nodig is.

Instructie

Leg uit dat je bij het berekenen van een gemiddelde met kommagetallen eerst begint met het optellen van de getallen. Laat zien dat je de getallen 3,1 | 4,3 | 11,2 bij elkaar optelt (3,1 + 4,3 + 11,2 = 18,6). Vervolgens deel je het totaal door het aantal getallen dat je bij elkaar hebt opgeteld om het gemiddelde te berekenen (18,6 : 3 = 6,2). De volgende som kun je samen met de leerlingen oefenen. Eventueel kan je de stappen achter het afdekvlak in de spreekwolk nog een keer laten zien als tip. Bij de volgende sommen berekenen de leerlingen zelfstandig het gemiddelde. Laat de tabel zien. Leg uit dat je gaat berekenen wat het gemiddelde cijfer voor rekenen is. Tel eerst de getallen uit de tabel bij elkaar op (9 + 8,3 + 10 = 27,3). Deel nu het totaal door het aantal getallen (27,3 : 3 = 9,1). Vervolgens laat je de leerlingen het gemiddelde berekenen van het cijfer voor spelling.

Controleer of de leerlingen het gemiddelde met kommagetallen kunnen berekenen, door de volgende vraag te stellen:
- Welke stappen gebruik je om een gemiddelde met kommagetallen te berekenen?

Inoefening

In de eerste opgave berekenen de leerlingen het gemiddelde van drie kommagetallen. Bij de tweede opgave berekenen de leerlingen het gemiddelde aan de hand van de getallen uit de tabel. De derde opgave is in verhaalvorm.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het berekenen van een gemiddelde met kommagetallen. Als afsluiting laat je de leerlingen naar pylonnen in de zaal rennen met kommagetallen erop. Ze rennen naar elke pylon en tellen de getallen op. Na een minuut stop je met rennen en tel je de getallen bij elkaar op. Dit doe je drie keer. Vervolgens reken je met deze drie getallen het gemiddelde uit.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het berekenen van een gemiddelde met kommagetallen eerste oefenen met de deeltafel van 2. Laat ze twee getallen bij elkaar optellen en eerlijk verdelen over twee leerlingen. Gebruik hier eventueel concreet materiaal (blokjes) voor. Vervolgens kunnen ze oefenen met het berekenen van het gemiddelde met hele getallen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!