Berekenen van een fysieke oppervlakte via opmeten
Berekenen van een fysieke oppervlakte via opmeten

Berekenen van een fysieke oppervlakte via opmeten

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de oppervlakte van een voorwerp fysiek berekenen door het op te meten.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om een oppervlakte te kunnen opmeten, zodat je weet hoe groot iets is. Bijvoorbeeld als je wilt weten hoeveel gras je nodig hebt om in de tuin te leggen.

Introductie

Op het digibord staan drie verhaalsommen, waarbij wordt aangegeven dat je de oppervlakte nodig hebt om een muur te verven, water in een vissenkom te doen en een terras te betegelen. De leerlingen geven aan of de stelling waar of niet waar is. Je kunt dit doen door de leerlingen bijvoorbeeld te laten staan als ze denken dat het waar is en zitten als ze denken dat het niet waar is. Door te gummen kun je zien of het waar (vinkje) of niet waar (kruisje) is.

Instructie

Je vraagt of een van de leerlingen kan uitleggen hoe je de oppervlakte kunt berekenen. Vervolgens kun je dit laten zien aan de hand van de afbeelding op het digibord. Daarna laat je zien hoe je de oppervlakte van een voorwerp kunt berekenen door deze op te meten. Je gaat samen met de leerlingen een boek of een schrift opmeten en hiervan de oppervlakte berekenen. Laat zien hoe je de lengte en de breedte meet en welke som je daar mee maakt. Vervolgens bespreek je met de leerlingen een aantal voorwerpen waarbij de leerlingen aangeven of je hier wel of niet een oppervlakte van kunt uitrekenen.

Om te controleren of de leerlingen de oppervlakte van een voorwerp kunnen berekenen door het op te meten, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe kun je een oppervlakte berekenen?
- Van welke voorwerpen kun je een oppervlakte berekenen door te meten?
- Waarvan kun je de oppervlakte niet meten?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het berekenen van de oppervlakte van hun eigen eigen tafel, een groepje tafels en het zitvlak van een stoel door deze op te meten. Je kunt de leerlingen laten overleggen en samen laten meten. Vervolgens bespreek je klassikaal hoe de leerlingen hebben gemeten en hoe ze de oppervlakte hebben berekend.

Afsluiting

Je herhaalt het doel en het belang van het berekenen van een voorwerp via opmeten. Vervolgens staan er op het digibord twee kinderen met een tablet die een uitspraak doen over de oppervlakte van de tablet. De leerlingen bepalen welk kind gelijk heeft. Dit doen ze ook met de twee kinderen die een uitspraak doen over de oppervlakte van een bord. Laat de leerlingen verwoorden waarom ze vinden welk kind gelijk heeft.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je herhalen wat oppervlakte betekent en hoe je deze berekent. Laat ze maten afronden op een hele centimeters of decimeters, wanneer ze een kommagetal opmeten.

Instructiemateriaal

Linialen of meetlinten.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!