Berekenen van een eenvoudige oppervlakte

Berekenen van een eenvoudige oppervlakte

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Berekenen van een eenvoudige oppervlakte
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren een eenvoudige oppervlakte berekenen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om een oppervlakte te kunnen berekenen, zodat je weet hoe groot iets is. Bijvoorbeeld als je wilt weten hoeveel verf je nodig hebt om de muur te verven.

Introductie

Op het digibord staan drie rechthoeken in hokjes. De leerlingen bepalen de oppervlakte door de hokjes te tellen of door er een keersom van te maken. Laat de leerlingen uitleggen hoe ze de oppervlakte hebben berekend.

Instructie

Je vraagt of een van de leerlingen kan uitleggen hoe je de oppervlakte kunt berekenen. Vervolgens kun je dit laten zien aan de hand van de afbeelding op het digibord. Daarna laat je zien hoe je de oppervlakte van een rechthoek kunt berekenen door te bespreken hoe je kunt bepalen welke som bij een figuur hoort. Leg daarbij het begrip vierkante meter uit. Vervolgens oefenen de leerlingen met het zoeken van de juiste sommen bij de juiste figuren. Je kunt de letter van het figuur bij de som schrijven. Vervolgens bespreek je met de leerlingen een aantal figuren waarbij de leerlingen de oppervlakte berekenen. Ze bedenken eerst welke som ze moeten maken en rekenen deze vervolgens uit. Aan het einde van de instructie bespreek je hoe je een verhaalsom over oppervlakte berekenen kunt uitrekenen en maak je samen met de leerlingen de verhaalsommen.

Om te controleren of de leerlingen de oppervlakte kunnen berekenen, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe kun je een oppervlakte berekenen?
- Welke som maak je om een oppervlakte te berekenen?
- Wat voor maat heb je bij de uitkomst van een oppervlakte?

Inoefening

Eerst oefenen de leerlingen met het berekenen van een oppervlakte met visuele ondersteuning. Daarna doen ze dit in een verhaalsom, eerst met meerkeuzevraag en daarna zonder meerkeuze.

Afsluiting

Je herhaalt het doel en het belang van het bereken van de oppervlakte. Vervolgens staan er vijf rechthoeken op het digibord met daarbij de lengte en breedte van de rechthoek. In een denkwolk staan de oppervlaktes van de rechthoeken. De leerlingen bepalen welke oppervlakte bij het figuur hoort. Je kunt de getallen uit de denkwolk naar de figuren slepen. Laat de leerlingen uitleggen welke som ze hebben gemaakt om de oppervlakte uit te rekenen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze bij de verhaalsommen zonder figuur zelf een figuur laten tekenen en daarbij de gegeven maten schrijven.

Instructiemateriaal

Hokjespapier

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!